Innvandringsbølgen slutter aldri!

Man ser følgende av uvettig innvandrings politikk allerede i vårt kjære fedreland, uroen vokse i forstedene rundt om i byene, segregeringen pågår for fult. Islam er ikke forenelig med våre vestlige verdier og kan således ikke bli akseptert av majoriteten av folket, men våre politikkere toer sine hender og følger den politiske korrektheten til den europeiske globalistiske tenkende elite som fører sin agende om multikulturen er den eneste god utviklingen for verdenssamfunnet.

Vi alle ser at det ikke medfører riktighet, historien viser at disse globalistisk tenkende politikkere tar feil, dem har ikke lært av historien.

Vi ser av den berikelsen som våre myndigheter slipper inn i vårt land at ikke alltid er til det beste, man ser at asyl- innvandringen utnytter våre felles goder uten at disse oppfyller krava til asyl. Tvert om, utnyttelse er noe man ser skjer med politikernes velsignelse. Asylsøker som også drar på ferie til det landet dem rømte fra er jo tegn på klare brudd på asyl krava.

Videre så ser man at folket er utsatt for alvorlige hendelser, som ran og drap osv. i berikelsens kjølevann. Det ser man når man titter på kriminalstatistikker for dem siste 20 åra.

Man kan spørre seg om hvor går veien videre for vår trygghet, koranklosser i byene, sperringer oppsatt på vår grunnlovsdag osv.

Utviklingen går ikke den retningen flertallet av vår befolkning ønsker seg, vi er på vei til å miste kontrollen på vår trygge fremtid. Man må starte med repatriering av asyl/flyktninger slik som intensjonene var når flyktningkonvensjonen ble innført. Asyl skulle gis inntil muligheten for retur var tilstede. Statsborgerskap gis på et for lett grunnlag i dag.

Vi er et lite land med få innbyggere, så skulle man fortsette den masseinnvandringen som til nå, så er det ikke lenge før vår egen befolkning er i mindretall. Hva skjer da??

Fleste som kommer har islam i sin bagasje og den ideologien er ikke til gangs for våre vestlige verdier. Man ser at i andre europeiske land så er det stor uro i befolkningen som skyldes nettopp dette.

Ytringer om bl.a. islam blir i flere land betraktet som hat ytringer mot folkegruppe, så her må man passe seg for slike ytringer, man kan bli bøtelagt og straffet for slik fremføringer. Det skjer bl.a. i Sverige allerede.

Det er vel på tide at folket reiser seg og sier nok er nok!

Ønsker alle en god pinse for dem som tror på den versjonen.

R.W.

 

Flyktningkriser og følgende av en feilslått innvandrings politikk og et asylinstitutt som ikke er fungerer og som er gått ut på dato.

Flyktninger returnerer tilbake til Syria fra nabolandene, man observere fra ulike hold at fleste av dem som reiser hjem, reiser tilbake til byene Aleppo, Hama, Homs og Damaskus i disse tider.

Flere Organisasjoner konkluderer om dette fenomenet, som et bevis på at sikkerhetsnivåene i disse regionene har bedret seg, slik at folket kan vende hjem og starte oppbyggingen av sitt område. Det er også interessant å se at ca. 31.000 syrere har reist hjem fra omkringliggende land,

Det er ingen asyl/flyktninger fra Vest-Europa som har startet med å returnere hjem, hva er årsaken? Er det det gode liv og trygge økonomiske rammer rundt dem som er årsaken til at disse ikke vil vende nesen hjem? Her ser man et fenomen som ikke burde finne sted, alle flyktninger bør returnere når muligheten tillater det og det er her våre politikere feiler, dem feiler ved å gi permanent opphold på et grunnlag som ikke er reelt, med andre ord permanent opphold for krigsflyktninger skulle ikke vert godtatt. Det skulle vert gitt kun midlertidig, inntil retur var mulig. Omtrent 12 millioner syriske flyktninger er fortsatt på flukt fra krig vold og mange av disse er fortsatt i vesten.

I flere tiår har man sett det samme fenomenet i ulike krigssoner, flyktninger fra lokale flyktningleirer reiser hjem, og flyktninger bosatt i Vesten nesten aldri returnere frivillige.

For eksempel bosniske flyktninger som flyktet til Kroatia eller Serbia, nesten alle tilbake til Bosnia for å gjenoppbygge sine liv der. Bosniere som flyktet til Vesten, er fortsatt her.

Et annet eksempel er 100.000 kosovoalbanere som var flyktninger i Albania i 1999, alle tilbake til Kosovo, kosovoalbanerne som flyktet til Vesten returnerte ikke.

Og et siste eksempel, afghanere som flyktet til Pakistan er tilbake til Afghanistan, med unntak av afghanerne som flyktet til Vesten.

Flyktninger som flykter til Vesten, vil neppe noen gang flytte tilbake.  Disse blir og skaffer seg fast opphold og statsborgerskap. Flyktninger som ikke returnerer tilbake til sin egen kultur og levesett, kan på sikt føre til at vår økonomi blir satt på harde prøver og vår egen velstand blir redusert.

Man ser også et fenomen at flyktninger og asyl søkere reiser hjem på ferie til sitt opphavsland så snart deres opphold er innvilget i vesten, dette burde ikke våre myndigheter godta uten å sette inn tiltak som med fører at oppholdsgrunnlaget avsluttes og returnere disse grunnløse asylsøkere / flyktninger tilbake til sine respektive hjemland.

Man bør ha det for øye at hjelp til flyktninger skjer i nærområde, slik at flest mulig får hjelp. Man bør slutte med permanente opphold for flyktning grupper som rømmer fra krig.

Europa har sine egne problem som må løses, også for sine egne innbyggere. Våre politikere er valgt for å ta vare på sine egne innbyggere, det er det som er deres første prioritet.

Globaliserings tankegangen må endres på en slik måte at det tjener ens eget land. Det er ikke all globalisering som er tilgangs for et lands innbyggere. For i kjølevannet til globalismen så kommer også uønskede og fremmende religiøse og kulturelle elementer som får for stor innflytelse og som ikke er av en slik art at man er tjent med det. Slike elementer kan medføre en total forandring av et lands egenkultur og det kan skape konflikter og opptøyer.

Skal vi få kontroll på våre landegrenser og et selvstyre som vi kan leve med, så er det på tide å melde oss ut av disse klemmene som vi har og hvor vi ser at EU styrer over våre hoder uten at vi har noe å skulle si. Globalismens tid bør være over.

 

En arabisk vår kommer til Europa! Islamsk hellige krig mot vesten og vestens historiske verdier kommer!

Når millioner på millioner av muslimske immigranter som flommer inn over Europa forener seg bak islamske doktriner, da er det for sent for det Europa vi kjenner i dag.

Europa blir nå bokstavelig talt invadert av horder av muslimske immigranter som på kort sikt vil bli en enorm økonomisk byrde for Europas allerede tyngede økonomier. På sikt vil denne massive immigrasjons-invasjonen ha i seg elementer som kommer til å skape massive problemer i form av terror og økende krav om politisk makt og dominans etterhvert som den muslimske andelen av befolkningen øker. Ikke noen gang i vår nyere tid har Europa vært vitne til en større strøm av flyktninger som nå trenger seg på for å slippe inn og det skal også sies at mange millioner står på vent for å invadere Europa i nærmeste fremtid.

Vestens har ført en fullstendig katastrofale politikk overfor Midtøsten og nasjoner som dyrker islam og Alla, man skulle satt foten ned for innføring av politisk islam for å bevare freden i Europa som våre forfedre har bygget opp gjennom generasjoner til å bli fredens Europa.

Hvis den politiske eliten fortsatt fortsetter med sin politiske agenda som nå, så vil det være uunngåelig at islam vil bygge opp sitt politiske nærvær, som tilslutt vil lede til et muslimsk opprør og vi sitter da med den «arabiske våren» i våre hender og med det pådratt oss et kjempeproblem som utsletter våre verdier med et pennestrøk.

Den vanlige menigmann ser ikke faren!  hva skal man gjøre for at disse skal få opp øya og innse at det er på tide å skifte kurs? en effektiv anti-islamsk politisk bevegelse må ta form i Europa i løpet av denne generasjonen. Situasjonen i Europa viser allerede at den er i ferd med å gå av hengslene. Vi ser at europeiske regjeringer slår hardt ned på egen befolkning, mens titusener av muslimske unge menn marsjerer fritt gjennom landene som en invasjonshær mens dem roper død over vesten, vesten som tar mot dem med åpne armer og kaller invasjonshæren for flyktninger. Vi ser også at det er store problemer mellom innvandrerbefolkningen som kommer. Med den store strømmen av mennesker fra ulike land og kulturer som nå ankommer Europa/ Norden, kommer det uunngåelig til konflikter dem imellom, særinteressene viser seg i dagen, man kan antageligvis skylde på trange boforhold, traumatiske opplevelser og utmattende reiser, men det er bare en del av problemet, islam vil og kan ikke forenes med vestlige verdier. Dette ser vi i dem fleste land bl.a. Sverige, Tyskland og Frankrike osv.

Man ser over alt hvor det er flyktnings mottak at der foregår trakassering på sitt verste av kristne flyktninger fra muslimer som kjører sitt vanlige løp om å forby vestlige verdier i deres nærvær. Dette er angrep mot kristne flyktninger/migranter som ene og alene skyldes manglende aksept og respekt for den religionsfriheten vi har her i vesten. Islam skal være dominerende og eneste rettesnor mener muslimer og med det kjører sin kamp på alle arenaer. Konfliktene står i kø over alt. Vi må fri oss fra den illusjonen at alle som kommer hit er menneskerettighetsaktivister. En stor andel av de som kommer er minst like intense i sin religiøsitet som Det muslimske brorskap. Deres agenda vet vi om, det er total islamsk kontroll med sharia lover som lovens rettesnor.

Man må sette i gang krefter som er i stand til å kvele den stadig økende muslimske immigrasjonen til Europa, Vi har mange “grasrot organisasjoner” i Norge som arbeider for å spre budskapet om den islamske faren, og disse bør støttes økonomisk og moralsk slik at dem fortsatt kan føre frem sine budskaper om å bevare et Europa / Norden som det er ønskelig for oss alle som setter vestlige verdier i høysete, kampen må ikke være forgjeves for da ser man hva som vil skje. Man må slåss på to fronter, den ene virkelige faren for Europas befolkning er deres egne regjeringer og for det andre også den islamske påvirkningen som vi blir utsatt for. Her er det nok å ta tak i for dem som vil kjempe for friheten vi har og som må bevares for all framtid, den vanlige meningmann /kvinne må på banen og bli med å ta kampen for våre verdier.

Et politisk-Islam fritt Europa /Norden er en meget viktig kamp som ikke må tapes med tanke på våre barn og deres fremtid i et fritt og velfungerende Norden.

 R.W

ER NAIVITETENS TID SNART FORBI?

ilustrasjons foto

Vil herved bare takke og bukke for at vi i hvert fall har EN politiker i dette landet. Og som tør kalle en spade for en spade.  Der denne hederskvinnen Sylvi Listhaug fra FrP, endelig vil ha en slutt på den tiden en kunne oppholde seg i Norge i årevis på kriminalitet, falske papirer og misbruk av andres ID.

For nå har regjeringen endelig lansert det de kaller for tidenes satsing på ID-kontroll av utlendinger som oppholder seg her ulovlig. Og der en rekke kriminelle handlinger følger i kjølvannet av disse. Ja, som aldri burde hatt lov til å sette sine føtter på norsk jord.

På samme måte som når vi nordmenn er ute i trafikken og blir stoppet av politiet, der de krever at vi skal vise fram vognkort og førerkort, så får nå politiet adgang til å sjekke fingeravtrykk og ansiktskjennelse, mens de er ute på denne kontrollen. Det er på høy tid at slike lover blir vedtatt, noe som tidligere regjeringer har forsømt eller bare latt skure. Og det trolig fordi de har vært for feige og uten ryggrad! Der disse politikerne i årevis har styrt som om Norge var et land der bare de” snille” og med gode hensikter tok seg inn i.

Men nå begynner vi å se de farlige konsekvenser etter årevis med ansvarsfraskrivelser.  Og der forsømmelser av realitetene og romantiserende villfarelser om det fargerike fellesskap kommer til syne. Og der en” multikulter” skulle løfte Norge til nye høyder.  Ja men, sa jeg smør! Men vi har nå heller sett at de narraktige utopiske drømmene til venstresiden traff oss midt i trynet. Der vi for lengst har oppdaget konsekvensene av en tid som vi gjerne hadde ville ha vært foruten …

Heldigvis har Sylvi Listhaug skjønt alvoret og oppdaget at hun har folket på sin side. Og jeg tror at før eller siden blir hun Norges statsminister. For det er slike kvinner og slike politikere som Listhaug, Norge nå trenger mer enn noen gang!

Sjøl synes jeg Norge ligner mer som en reprise på” TITANIC” - mens skipet som den gang smalt inn i isfjellet. Der noen av oss har ropt seg hås i årevis, der vi sitter framme i utkikstønna på vår vakt og roper STOPP.  Men dessverre, de som er på brua, de ikke vil høre. Ikke før vannet trenger inn og vi må ut av salongene der dansen går sin gang, mens virkeligheten tar til å vise seg. Og der vi må evakuere lugarene, og ut på et kaldt dekk og konfronteres med realitetene.

Så får vi bare ta på oss redningsvestene, folde våre hender i ei stille bønn og regne med å bli reddet inn i” arken” ... Og at Herren sjøl stenger luka så vi ikke drukner … i denne verden full av løgner, kav og krav og jag.  Der enten demagogen Trump eller den store løgneren Hillary Clinton skal lede denne gale verden inn i ei framtid som ikke virker særlig forlokkende …

 

Narvik, 28.09.2016  AMUND GARFORS

SYRIA – ET KOMMENDE RAGNAROKK?

Aleppo/surfraggio

Når man ser den skremmende utvikling i denne eksplosive krutt-tønna og dette tragiske og skremmende krigsteater i Midt-Østen, da er det sannelig ikke lett å se noe håp for denne verden. Så langt jeg etter beste evne har prøvd å analysere krigens gang der nede, så finnes det absolutt ingen fredelig opposisjon til den syriske presidenten Basar al-Assad.  Kun islamske grupper som roper om hevn og enda mer blod. Og dersom det amerikanske engasjement i Syria ender med fiasko, noe det ganske klart vil gjøre, så har amerikanerne bare seg selv å takke.  Amerikanerne med Obama i spissen har heller aldri blitt invitert til å involvere seg i landet. Og burde forstått at der ville de komme til brenne sine fingrer …

Og hva ser vi nå? Jo, vi ser at Putin må bekjempe IS, denne terrororganisasjonen som Obama & Co i stillhet har bygget opp. Samtidig som den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan med støtte fra NATO og USA har forsynt IS med våpen i bytte for billig olje. Der både Erdogan og Obamas største ønske er å få fjernet Assad. Og det, mens Erdogan som nå fisker i rørt vann og bruker kaoset og krigen mot IS til å rykke inn i hele Midt-Østen. Der han har sine helt egne planer om å bli diktator over et nytt Osmansk rike. Ja sannelig, den som ikke lærer av historien, han blir dømt til å gjenta den. For dit er vi nå på vei. Nei, Russland og Kina er heller ingen smågutter, der de gjerne vil være med i dette spillet om Midtøsten …

 Nok en gang må jeg bare advare, for dersom Hillary Clinton vinner valget, så er det virkelig stor fare på ferde, ja, alvorlig fare! Faktisk kan vi da komme til å oppleve det helt store skrekkscenariet fra den kalde krigen; nemlig en full kjernefysisk krig mellom USA og Russland!  Dersom Clinton går av med seieren og gjør alvor av å innføre en flyforbudssone i Syria, så vil ALDRI russerne godta noe slikt. Og med mer enn 30 marinefartøyer i det østlige Middelhavet, så er de godt i stand til å bestride dette forbudet med ren militærmakt.  Nei, den russiske flåten har ikke bare med seg et hangarskip med en rekke kampfly. Men de har noe annet som er vel så viktig; en flåtestyrke som omfatter også den atomdrevne krysseren” Peter Den Store” – og som er Nordflåtens flaggskip!

For dem som ikke veit det, så kan jeg opplyse at dette er en flytende festning. Der den har installert marineversjonen av det rakettsystemet som russerne kaller S-300 – og som er alle vestlige jagerflyveres store skrekk! Dette rakettsystemet har svært lang rekkevidde, meget god lavdekning, er treffsikkert som få, og kan engasjere en rekke mål samtidig. S-300 er det nærmeste man kommer en russisk ekvivalent av det amerikanske Patriot-systemet, men der S-300 er enda mer effektivt.

Denne marineversjonen av S-300 kalles i NATO-terminologi for SA-N-6, og den har allerede vakt atskillig hodebry for det norske luftforsvaret. Problemet er at bare en eneste slik krysser med SA-N-6 i praksis kan skyte ned ALT som prøver å ta av eller lande på en flyplass. Å forsøke seg på å” lure” en S-300 eller en SA-N-6 elektronisk, slik at raketten bommer er svært vanskelig.  Derfor vil det være rent selvmord dersom amerikanerne er så tankeløs at de prøver seg på russerne og innfører flyforbudssone over Syria!

Det som også kan skje, det er at en SA-N-6 rakett som er på vei mot Syria, også kan bli brukt mot ethvert amerikansk eller andre vestlige sivile fly. Og dersom det skjer, da er det svært alvorlig. Noe som innebærer at russere og amerikanere skyter på hverandre. Da dette vil være definisjonen på den siste og største av alle kriger. Ja, en definisjon på selve Armageddon eller et Ragnarokk som det heter i nordisk mytologi. Og der Bibelen betegner dette med at det skal ikke være stein på stein igjen av Damaskus.

Og skal man dømme etter hva Hillary Clinton har sagt i valgkampen, så er hun truende til å starte noe slikt. Til slutt vil jeg bare oppfordre norske politikere som heier på Hillary Clinton, at de heller begynner å lytte til Donald Trump - dersom de ikke har mistet den aller siste rest av vett og forstand. For ved å heie på Clinton, så heier de på en krig hvor det egentlig ikke vil være noen vinnere i det hele tatt. Men bare tapere!

 

NARVIK, 26.oktober 2016  AMUND GARFORS

SKAL NAV-KASSA TØMMES TIL BUNNS?

 

Staten ber nå norske fattige kommuner om å bosette 13.000 ”flyktninger” neste år, mot 15.000 i inneværende år. Ser ut som disse folka innafor UDI/IMDi tror at det bare er å pøse på. Der vi bare skal ta imot, og der kynismen og galskapen ikke ser ut til å ha de minste sperrer. En kan virkelig lure på hvordan et norsk statsbudsjett vil se ut om bare 10 år fra nå, når vi allerede har fått beskjed om at 100.000 såkalte asylsøkere og inntrengere, (syrere) vil koste oss 433 MILLIARDER kroner! Ja, om bare 15 år, da er det årlige NAV-budsjettet større enn hele statsbudsjettet. Og jeg er ikke i den minste tvil om at da vil disse politikerne legge all skyld for galskapen, på eldrebølgen!

 

Nei, det er liten tvil om at det vil bli mange økonomiske NAV-klienter der de går fullstendig til dekket bor. Dette vil selvfølgelig gå kraftig utover den norske befolkningen, og særlig de eldre og sjuke. Og der andre vanskeligstilte her i landet får svi kraftig. Der de alle rede står bakerst i køen til kommunale boliger. Ja, der de t.o.m blir kastet ut av disse boligene for å gi plass til de fremmede. Da disse økonomiske immigrantene skal stille aller først i køen. Mens de aldri har betalt 5 øre inn til felleskassa.

 

Vi vet også at mange norske kommuner her i landet allerede er helt på felgen, økonomisk sett.  Ja, der de nærmest er omtrent konkurs. Mens det strammes inn på alle typer velferdstjenester til våre egne innbyggere. Og det mens de fortsetter å bosette økonomiske immigranter, fordi her er det NAV/Staten som tar utgiftene i første omgang. Men hva etter 3 år, når hver kommune sjøl må ta disse utgiftene?

 

Finansminister Siv Jensen har nylig uttalt og tydelig sagt i fra, at denne oljefesten er fullstendig over nå! Og Statsminister Erna Solberg har uttalt at det kommer til å bli minst 10 magre år framover! Så det burde vel være klare nok ord for at klokkene burde ringe både hos NAV og UDI?  Ikke minst hos de ansvarsløse politikerne som spiller russisk rulett og hasard med vår økonomi …  Ethvert menneske med grunnleggende økonomiske ferdigheter, de ser jo fort at dette sakte selvmordet for Norge, det MÅ stanses nå! For vi har aldeles ikke råd til å spille Bør Børsson særlig lenger!

 

Eller er det blitt slik at vi skal ofre hele velferdsstaten, tryggheten og sikkerheten til landets egen befolkning på disse økonomiske immigranter? Norge kan ikke lenger ta ansvaret for all verdens galskap, der massene overføres nordover. Og der dette vil bli vår egen undergang, om vi bare lar humla suse!

 

NARVIK, 13.oktober 2016  AMUND GARFORS

 

 

 

Europa er på vei til å bli et nytt dhimmitude

 

Er vår vestlige egenart som sivilisasjon på vei inn i et nytt totalitært islamsk dhimmitude basert på sharia? Svaret er nokk dessverre ja, man ser tydelig tegn på at historien gjentar seg, man ser at toppeliten og velbeslåtte folkegrupper( ikke-muslimske befolkning) som kommer til å overgi seg ved en traktat ( dhimma ) til muslimsk dominans. En avtale om beskyttelse som inngås mellom muslimske herrefolk og betalingsdyktige vantroende. Dhimmitude omfatter forholdet mellom muslimer og ikke-muslimer på økonomiske, teologiske, sosiale og politiske nivåer. At dette kan skje på nytt er takke være at Vesten er preget av svake og unnvikende ledere som ikke har mot eller ryggrad til å gå i forsvar for sin egen sivilisasjon som er basert på demokratiske verdier.

Man skulle heller vurdert å assimilere islam/ideologi tilhengere som kommer som flyktninger og emigranter, til vestlige verdier, noen som kunne blitt gjort over tid. Assimilasjon kan skje ved at nye føden generasjoner blir assimilert ved å tilegne seg majoritetskulturen som dem vokser opp i, (kulturell) integrasjon er noe man burde vurdert hardere slik at man slipper den nedbrytende islamiseringen av våre vestlige verdier vi ser i dag og som på sikt vil øydelegge vår kulturelle arv, og hvor da islam vil ta over.

Den politiske korrektheten som utvises er dødsdom for vår eksistens, man ser jihadistene som sprer sitt hat overfor vantroende samtidig dem roper” allahu akbar”,islams jihadistene hverken vil eller kan endre atferd i henhold til sin tro, noe den politiske ledelsen bare må ta innover seg og slutte med sin politiske korrekte snikksnakk og virkelighetsfornektelse.

Politikere tyr til bortforklaringer om” utenforskap og sosiale forskjeller.” og det gjør også medier Dette gjør de fordi slike forklaringer passer til den politiske korrektheten og hvor bærer så det hen, det er landets egne innbyggere som kjenner virkningen av en slik dårskaps politikk på kroppen.

Vi utsettes for økende fare ved å bli ranet, voldtatt, drept og tap av frihet i mye større omfang enn om vi hadde ført en politikk som medførte som f.eks. stengte landegrenser, vi hadde med det fått en god kontroll for hva vi slipper inn i våre land.

Vi ser også en økende tilhenger skare (muslimer og konvertitter) som forfekter islamsk ekstremisters symboler som hijab, burka og nikab i våre vestlige samfunn, noe som burde forbys omgående, da det representerer en ond ideologi som disse bærere av plaggene ikke forstår og ser konsekvensene av på sikt.

Slik det er nå i Europa og vesten, så virker det som det er en politisk skjult aksept for de tap og lidelser vestlige samfunn påføres av islamsk Jihad og terrorisme, og at den politiske korrektheten ikke kan imøtese og ta innover seg at alt snakket om” fredens, toleransens og kjærlighetens religion” bare er en bløff og et skalkeskjul for middelaldersk arabisk imperialisme, noe som vi kan være foruten uten tap. Vi har våre egne verdier å ta vare på som bygger på noe helt annet en islam og dens nedbrytende og øydeleggende ideologier.

Vi får bare håpe på at det dukker opp politikere som har ryggrad og meninger som kan endre kursen som Europa og vesten har begitt seg inn på og til det menneskehetens beste.

ER SVERIGE VED VEIS ENDE?

Sverige og svenskene har nok uten tvil sett sine beste dager. For nå er det blitt så galt i det landet, at politiet angripes med molotovcoctails, golfkøller, stein og flasker natt etter natt. Disse menneskene som svenskene har sluppet inn i sitt land, der de i sin vanvittige naivitet, trodde dette var mennesker som kom dit for å få beskyttelse, fred og ro, de maskerer seg nå, og går til angrep på landets politi. Ja, kanskje som takk for tilliten og gjestfriheten?

Natt til søndag var det omfattende uro i Ørebro. Og natt til mandag gikk disse forbryterne til nye angrep mot politet i Malmø. Der ikke mindre enn 31 biler ble satt i brann. Over hele landet ble det satt fyr på omtrent 70 biler på bare noen få dager.
Og så kommer mitt spørsmål: Klarer ikke svenske myndigheter å innse at de snart er i krig? Eller er de for feige til å innrømme sin fadese? Hvorfor tar de ikke denne virkeligheten innover seg eller ser dette rett inn i hvitøyet?
Nei, virkeligheten den er ikke særlig behagelig for disse politikerne som for40 år siden vedtok at Sverige skulle forandres til et nytt land. Og der multikulturen ble vedtatt av ”sossarna”. Den gangen hadde neppe noen i Sverige hørt om radikal islam. Og knapt nok var islam blitt til noe særlig stort problem. ”Eliten” drømmer seg nå stadig tilbake til da Palme & Co satt med makta, der de fortsatt velger å leve i fornektelse. Samtidig som de forsøker så godt de kan å innbille både seg selv og alle andre at dette vil gå over. Nei, dette er kommet for å bli. Og dette problemet vil Sverige ALDRI bli kvitt!


Hva var egentlig planen med å fylle Sverige med disse menneskene som ikke på noen måte kan leve i et sivilisert land? Kanskje hensikten med det hele var å rydde veien for ”The New World Order” ? Tja, ikke veit jeg. Men en skal ikke se helt bort fra at denne usynlige ”makten bak makten” - altså denne gråe eliten, ønsket å tjene penger på å ødelegge infrastrukturen og økonomien i landet? Eller er det kontroll de er ute etter? For en befolkning som lever natt og dag med indre konflikter og mangel på samhold, de blir et lett offer. Og i tillegg blir de lett å kontrollere.


Dette er neppe et fenomen som bare Sverige går igjennom. Vi ser det samme har også smittet over til Norge. Der de ønsker større kommuner hvor man ikke lenger føler noe tilhørighet. For samholdet og tryggheten det skal pulveriseres. Det innføres nye typer og større politienheter. Man får mer overvåking, fremmedgjøring og innskrenkning av ytringsfriheten. Og dette er fakta!


Noe jeg stadig går og undrer meg på og som plager meg, det er hva svenske og norske politikere og myndigheter har tenkt å gjøre med islam/jihadfascistene den dagen disse føler at den nasjonalstaten de fikk lov å bosette seg i, er nedkjempet og ligger i ruiner? For våre naive politikere må nå endelig få inn i hodet sitt, at denne gruppen av fremmede inntrengere, ALDRI kommer til å bidra med noe positivt i samfunnet! Tvert i mot. De vil bli en stor belastning i et land hvor selvforsyningsgraden bare er på knapt 36 prosent.
Jeg er redd at våre politikere både her og over på andre siden av kjølen er blitt folkets verste fiender. For jeg har en liten misstanke om at vi blir rundlurt av disse halvarrogante dresskledde bedreviterne. Og der både Sverige og Norge snart er ved veis ende…

ANKENES, 20/09/2016 AMUND GARFORS

HVOR SKAL ANSVARET TIL SLUTT PLASSERES?

 

Har nettopp kommet tilbake etter en 11-12 dagers rundreise til to av våre større byer samt en mengde tettsteder og bygdesamfunn. Og konklusjonen min er den samme: Dette vanvittige eksperimentet med å invitere alle verdens forskjellige mennesketyper til Norge, det kommer aldri til å gå bra! Ja, det var som jeg hørte Creedence Clearwater Revival synge sangen” Bad Moon rising” inne i hodet mitt. Og jo mer jeg tok til å forstå at Norge ganske sikkert har sett sine beste dager, jo tristere ble jeg.  Noen ganger måtte jeg bare klype meg i armen og lure på om dette landet i hele tatt har noe som heter landegrenser? Eller har vi i det hele tatt politi, politikere eller ansvarlige myndigheter som tar sitt ansvar for denne skremmende utviklinga? En utvikling der hijab, nicab, hettegenser og burka er blitt et helt vanlig syn i Norge. Nei. Ikke noe spesielt hyggelig syn. Men slik blir det. Alt takket være våre naive ledere uten ryggrad og brigaden av” multukulturister” som aldri ville lytte.

To ting er i hvert fall sikkert og som antakelig vis er godt egnet til å virke skremmende på de fleste, det er når man ser disse fremmende menneskene fra Afrika og Midt-Østen som virrer rundt uten mål og mening. Der de snakker et uforståelig språk og hvor vennligheten ikke akkurat stråler fra dem. For de er ikke annet enn et produkt av en overbefolkning som bare øker i takt med krig og kaos. Der de i tillegg har med seg en religion/ideologi som ikke på noen måter passer inn her hos oss. Overbefolkning og matmangel går hånd i hånd, noe jeg med rette har prøvd å belyse en rekke ganger, men til ingen nytte. Disse to faktorene er uhyre farlig for et lite land som Norge. Og som dessverre styres av naive og godtroende politikere som overhode ikke er sitt ansvar bevisst.

Dessverre må en i disse farlige tider være realist. For denne utopien som dessverre har fått vokse fram hos våre ledere de siste 20-30 åra, der deres drøm om et samfunn bygget på verdier uten substans og fundament, det kan nemlig bli vår bane. For det er mange av oss som forlengts har oppdaget sviket og som ser ganske dystert på dette eksperimentets stadige nye landevinninger. Og der” multikulturen” nå er kommet til hver eneste liten avkrok i landet. Nei, vi kan heller ikke bare late som om at alt er såre vel, der vi håper og tror at dette skal” gå seg til”.  Noe det aldri vil!  For dette funker bare ikke lenger. Selv om noen prøver å innbille oss det motsatte …

Denne Utopia som våre svært lite ansvarlige politikere ønsker å bygge, det er kun en skremmende drøm som de en dag vil våkne opp fra. Ja, disse maktmenneskene som er helt ute i tåka, samtidig som de er fullstendig historieløse, burde i hvert fall utmerket godt vite at dagens narrative politikk som de kaller for” berikelse” er en løgn! Og det mens det” fargerike fellesskap” og” våre nye landsmenn” skal kalles for nordmenn ifølge kongen. Nei, dette er ikke annet enn en slags Soria- Moria fortelling som en dag vil ende i et fascistisk regime på norsk jord!

For i dette sluttproduktet, der alt skal blandes sammen, der ser jeg ikke annet enn oppløsning, apati, splittelse, uro og en nasjon i fritt fall. Og der det neppe blir særlig stor plass til etniske nordmenn. Der en ny gud skal gjelde. En gud som verken er kjærlig eller omsorgsfull over for noen av oss …

Skal et samfunn fungere og være vellykket, da forutsetter dette i utgangspunktet at det er en viss likhet på de fleste områder.  En må ha en økonomi som er lik, ikke minst religionen og de sosiale ferdigheter må være på plass.  Om ikke, da spør vi om trøbbel. Og i dagens” multikulturelle” samfunn, der ser vi fort at dette går den gale veien. Der vi like godt kan si det som det er; at dette er et meget farlig eksperiment som er på vei, og som våre politikere forsøker å innføre i landet!

 

Og aller ytterst på denne farlige aksen står dessverre noen maktsyke politikere som arbeider hensynsløst med sitt mål som er å ødelegge vårt kjære fedreland og det lille vi har igjen av demokratiet. Alle ansvarlige mennesker innser at multikulturideologien strider helt klart mot naturens orden. For alt levende søker alltid sammen med det og de som de har noe til felles med. Multikultur er derfor toppen av menneskelig dårskap, arroganse og enfoldighet!

Nei, jeg har ikke glemt denne AP-dama Anniken Huitfeldt som sa at flerkultur, det skulle vi få om vi likte det eller ikke! Vi får håpe hun tar sitt ansvar den dagen samfunnet bryter sammen. For den dagen ser ut til å være nær.

 Når vi ser på vår nabo i øst, da kan en miste det lille en har igjen av nattesøvn. Svenskene trodde at deres verdenssyn var fasit for alle kulturer. Og det så lenge gratis bolig, mat og beskyttelse ble gitt. Men nå ser vi at utakk er hva svenskene får tilbake! Der disse inntrengerne svarer med intoleranse, terror, bilbranner, voldtekter og sharia-lover. Nei, det ble heller ingen integrering. Klankulturer, storfamilier og mafia trumfer nå Sverige og andre vestlige samfunnsstrukturer.  Mens politikerne måper og forstår ingenting. Når skal de ta sitt ansvar?

Er det Erna Solberg og Høyre som ligger bak dette bedraget her i Norge?  Ja, med sine kunnskapsløse, tåpelige og naive forestillinger om islam og muslimer?  Men siden AP unektelig har stått for avkristningen av Norge, er det da kanskje for mye forlangt at de også skal stå for av-islamiseringen av Norge, når de tar over dette regjeringsskuespillet i 2017?

NARVIK, 19.09.2016.  AMUND GARFORS

 

De informerer ikke folket!

De informerer ikke folket. Den venstrevridde journalistikken fra avisene driver hele tiden med brannslukking av nyhetsbilde for å passe inn i den politiske korrektheten, noe som vi folket ikke er tjent med. Vi som lesere krever en politisk nøytral fremstilling av nyhetsbilde slik at sannheten blir riktig.

Medienes elementære oppgaver er å informere befolkningen om hendelser som er viktige og holde makteliten under sin lupe. Er norske medier bevisst sin egen rolle og hvordan de utøver den? Ser vi på medienes dekning av innvandringen til Norge og Europa, et viktig spørsmål som påvirker våre valg, Her er norske medier så Venstrevridde i sin fremstilling, at informasjonen som kommer ut til folket er av en så forvrengt framstilling av nyhetsbilde at gale valg blir tatt av folket.

Når man ser på tidens hendelser rundt om, så er ikke folket mentalt forberedt på migrasjonskrisens fulle tyngde, noe vi da kan takke den venstre vridde journalistikken for.

Ord som flyktning krise går igjen i media hele tiden, men det er feil, realiteten er at det er en rask og omfattende folkevandring som er i vekst og som ikke vil ta slutt før det blir en politisk vilje til å stenge grenser for slikt. En massemigrasjon fra det Afrikanske kontinent er i gang, men vi får ikke høre om det, hvorfor? Passer det ikke inn i den venstrevridde media boblen å fortelle folket om farene men en slik emigrasjons vandring til vesten? et voksende antall innvandrere med annen kultur og religion kan utgjøre en trussel mot europeiske verdier som demokrati, ytringsfrihet, likestilling mellom kjønnene osv.

En slik emigrasjons innvandring vil øydelegge en liten nasjons egenetnisitet og egenart for all fremtid. Ser folket det, eller er dem for påvirket av medienes gale fremstilling?

Den omfattende Afrikanske migrasjonen til Europa vil pågå med uforminsket styrke i flere tiår fremover, det ser vi tendenser på allerede i Middelhavet hvor båter fullastet med emigranter (ikke flyktninger) kommer over til Italia, for så å prøve å komme seg til Europa.

Mediene har sviktet sin informasjonsplikt, men dem er ikke alene, politikere har lukket øynene og vil ikke innse at sannheten vil vise seg på sikt for folket. Av disse emigrantene som klarer å komme seg til Europa er det bare noen få som blir sendt i retur, aller fleste blir værende og blir en byrde for den europeiske økonomien i lang tid. Mediene viser ikke til dette bilde i det heletatt, mediene sier ikke et ord om hva følger slik emigrasjon får for folket her i Europa. Grensen for hva borgere i europeiske land kan absorbere av slik emigrasjon er enten allerede nådd eller nær forestående, folket i Europa er i ferd med å møte veggen. Og spørsmålet blir da, Hva skjer da? Det kan bli vanskelig å unngå økt arbeidsledighet og økte sosial- og velferdsutgifter, økt kriminalitetsbilde som ran, voldtekter, narkosalg og drap osv.

Sekundærflyktninger fra Syrias naboland samens med den stor Afrikanske emigrasjons bølgen vil sette Europa i sjakk matt vis man ikke setter i verk tiltak som monner, Stopp all innvandring og steng grensene, det er det media bør fokusere seg på som neste nyhetsinnslag for folket i Europa.

 

 RW.

Koranen/islam er terrorisme mot menneskeheten.

bilde kilde:Norgesavisen

Selv om du ikke assosierer islam med terrorisme, gjør Koranen det. Koranen+(sirah og hadithene, trilogien) inneholder minst 109 vers som oppfordrer til krig mot ikke troende(oss). Noen er svært grafiske, med kommandoer om å hugge av hodet, fingre, hender og føtter på kafirene. Muslimer som ikke deltar i kampen blir kalt hyklere og blir advart om at Allah vil sende dem til helvete. Islam har ført jihad (hellig krig) i 1400 år, bare hindret av ikke-muslimers evne til å forsvare seg. Til denne dag går det ikke en uke uten at vi ser islamske terrorister som prøver å drepe kristne, jøder, hinduer, buddhister og andre muslimer i Allahs navn. Ingen andre religioner er i krig med hverandre. Islam er en dødelig kreft med spredning over hele verden. Politisk korrekthet og uvitenhet er et slags AIDS-virus som forhindrer oss i å bekjempe kreften.

Jihad er en del av sharia. Jihad betyr krig mot kafirene for å etablere sharia (islamsk lov). Koranen 4:95: Troende som blir hjemme i sikkerhet, andre enn de som er mentalt eller fysisk tilbakestående, er ikke likeverdige med dem som sloss med sin rikdom og sitt liv for Allahs sak(jihad). En martyr er en som dreper for Allah og islam, men hans dreping må være ren og kun tilegnet Allah. Hvis hans motivasjon er ren, så vil jihadisten komme til paradis, eller bli istand til å ta rikdommen til kafiren.

Her er problemet-islam kan ikke endres av noen, moderat eller ikke. Islam er doktrinen funnet i koranen, sira og hadithene. Ingen kan endre sunnah(Muhammeds liv og lære) og Koranen. Islam er låst og dypfryst ved sin ubevegelige doktrine. Det noen tullinger kaller moderat er helt enkelt at de ser bort fra og ignorerer all volden og hatet. Men jihaden (krigen mot oss ikke-muslimer) kan ikke fjernes fra doktrinen, den kan bare bli ignorert og nektet for av apologeter og naive fjols som prøver å strø sand i øynene på oss slik at vi ikke skal se virkeligheten. En moderat har samme Allah som en jihadust(terrorist) har.

Terroristen og diktatoren Erdogan kommenterte begrepet "moderat islam", ofte brukt av våre jubelidioter i politikken og media, med følgende uttalelse: " Disse beskrivelsene er veldig stygge, det er støtende og en fornærmelse mot vår religion(islam). Det er ingen moderat eller grenseløs islam. Islam er islam og det er det". Se på de områdene i Syria og Irak som ble overtatt av ISIS. Gjorde de såkalte "moderate" muslimene noen ting for å stoppe djevelskapen som ble begått av disse slakterne??? Nei, det gjorde de ikke, de overga seg til dem!! Se på alle de moderate muslimene som samler seg rundt for å se på steining, henging, korsfestelse, halshugging og all annen djevelskap rundt omkring i den islamske verden, de gjør ingenting for å hjelpe dem. Om du tror vi kan leve sammen med mennesker som følger disse bøkene, så må du få kontrollert knollen din. Eller lese de om igjen så det som står der synker inn i kjøtthuet ditt.

Det nytter ikke å skylde på annet enn den vonde kognitive dissonansen, hvis du skulle mene at noe må være galt her. Man kan selvsagt mene at noe må være galt og stole på den følelsen og bruke den som en sannhet, slik mange gjør. Man kan gjerne velge å lese den islamske trilogien med apologeters øyne og unnskylde enhver ond ide, men det strider altså mot rasjonell fornuft.

Muslimer dreper hverandre. Muslimer dreper buddhister. Muslimer dreper hinduer. Muslimer dreper jøder. Muslimer dreper og dreper. Vi leser daglig om islamsk ondskap hinsides enhver evne til å fatte og tro. De elsker å filme sitt barbari for å skremme andre til underkastelse. Offentlig halshugging, steining, pisking, voldtekt, mord og lemlestet av enhver art. Pedofili, slaveri, undertrykkelse, vold, små barn blir tvunget til å henrette bakbundne menn, små jenter blir slavebundet, homofile blir kastet ned fra høye tak, mennesker blir brent levende og skåret strupen over på. Islam er ikke en religion i det hele tatt. Den er et politisk system (95%) av tyranni. Dens mål er å spre islam for å dominere verden. Begrepet "radikal islam" tilslører virkeligheten. Selvfølgelig finnes muslimer som er bra folk. Men da er de ikke gode på grunn av islam. Men på tross av islam. Dette er et viktig poeng!! Islam er i seg selv en ekstrem ideologi.

Islam har ett sett verdier for muslimer og ett sett verdier for ikke-muslimer. De som velger å følge Allahs vei kommer til paradis, de andre skal muslimene plage (9:28) eller avvise og drepe her på jorda (4:89) eller så skal Allah gi dem brennende klær og helle kokende vann over dem i helvete (22:18). Allah hater de vantro og de har absolutt ingen annen verdi enn som muslimer eller slaver (16:75, 30:28). Vantro får ingen verdi før de bekjenner seg til Allah og hans såkalte profet. Religionsdelen av islam, cirka 5% er den lille delen som er forbeholdt søken på svar etter spørsmål som Muhammed ikke har besvart gjennom sine handlinger eller tradisjoner. Kjenn Muhammed og du skal kjenne islam. Islam er i all hovedsak en politisk doktrine. Muslimer er Allahs slaver, vantro er muslimers slaver. Politikk er hva man skal gjøre med andre (fordeling av goder og byrder i et samfunn), religion er metafysiske og spirituelle spørsmål som vitenskapen ikke kan etterspørre. Problemet er selvsagt at Allah i koranen over 70 ganger erklærer at Muhammed er det mest perfekte og dermed eneste eksempelet til etterfølgelse for alle muslimer i all fremtid. Muhammed skal ikke tolkes hverken historisk, kulturelt, samfunnsmessig eller på noen annen måte. Muhammed skal følges, for han er den perfekte tolkeren av islam. Alt han gjør; unntatt de få tingene som spesifikt er unntatt i koranen, skal alle muslimer følge. Hele verden må underkaste seg islam; vi ikke troende er fienden simpelthen fordi vi ikke er muslimer.

Vold og terror er gjort hellig av koranen. Fred kommer kun ved underkastelse til islam. Politisk islam, jihad, er universell og evig.

[Muslim 001,0031] " Jeg har blitt beordret til å føre krig mot menneskeheten helt til de aksepterer at det ikke finnes noen annen gud enn Allah". Jihad er en samfunnsplikt.

De tankeløse korrekte fjolsene babler om at det finnes få ekstreme muslimer. Jeg har lest tall som 3%. OK, la oss se ... 1,5 milliarder muslimer. 3% av det skulle bli 45 000 000. Fem og førti millioner!! Jeg synes det er rasjonell grunn til å frykte et slikt tall. 23% av jordens befolkning lever etter idealene til en psykopatisk, kvinnehatene blodtørstig pedofil. Forstå det den som kan?? Om du vil vite hvor sivilisert et samfunn er, se hvordan de behandler sine kvinner. Om den store majoriteten av muslimer på vår klode tror, og det gjør de, at mennesker som har en annen mening og tro, lager en tegning, utgir en bok eller er sammen med feil kjønn. Skal forfølges og drepes. Da har de ikke bare noe til felles med ISIS, da har de alt for mye til felles med ISIS.

kronikk av:

Ivar William Winje

Islam er årsak til nød. Islam er årsak til fattigdom

Foto-Jodi Hilton

Kom over dette innlegget og med tillatelse fra skribent, så gjengir jeg det, siden det berører oss alle på en eller annen måte. 

 

Av: Ivar Wiliam Winje

Islam er årsak til nød. Islam er årsak til fattigdom. Islam er årsak til Israels problemer. Islam er årsak til Midtøstens problemer. Islam er årsak til muslimske lands problemer. Islam er årsak til absolutt alle lands problemer. I hvert fall der det finnes mange muslimer. Er det så vanskelig å få inn i knotten?? Å bekjempe islam er den viktigste oppgaven verden står overfor i dag.

Vi vet at muslimer kommer inn i Norge og Europa i strie strømmer. Vi vet at de fleste av dem tror på islam. Vi vet at islam er en intolerant og krigersk ideologi. Da skal det ikke mye fantasi til, for å tenke seg fortsettelsen. Enhver sterkt troende muslim vi slipper inn I Europa, er egentlig en trojansk hest. De er ikke flyktninger. De er invaderere; Allahs soldater. Det som skjer og våre idioter av noen ledere ikke forstår er at det er hijra, også kjent som immigrasjons Jihad. Det står skrevet i koranen og er en kraftfull strategi den islamske verden har brukt i århundrer, for å overkjøre og dominere land. Vi må ikke tillatte vår kultur å bli underminert og ødelagt ved å øke den muslimske befolkning. Antallet vi tillater å komme vil øke om et år eller to. Dette er noe våre hjernedøde politikere må få inn i skallen; Med engang de får flyktningstatus kan de hente sine familier. Og det gjør de. Og ikke bare en eller to. Selv om det ville vært ille nok; men ofte så mange som åtte familie medlemmer. Fra for eksempel 100 000 som er 100 000 for mye, til nærmere 1000 000.

Halvparten av muslimene i Europa og sikkert Norge ønsker sharialover og 25% støtter vold mot europeere som utfører blasfemi mot deres religion og såkalte profet. Det er ikke logisk å importere menn som ønsker lover som ikke er forenelig med våre lover, verdier og kultur. Det er heller ikke i vår interesse å tillate opphold for mennesker med disse holdninger. Terrorister vil være blant dem. PST har fastslått at det vil være uunngåelig at terrorister vil snike seg forbi. Det har allerede blitt dokumentert flere ganger i Europa. Vi kan ikke importere terrorister. Ikke en eneste en. PST har konstatert at de ikke klarer å ha oversikt over mennesker som forlater de islamske landene på vei til Norge. Det er galskap å invitere mennesker hjem til seg-til landet-når vi ikke vet noe om dem. I tillegg er PST strekt til sin grense med ISIS undersøkelser av de som kommer.

De aller fleste av muslimene som strømmer inn i Norge er unge menn (77% i 2015). Vi blir invadert av en arme med unge menn fra den muslimske verden. Muslimske menn lager bråk og faenskap over alt hvor de kommer. Involvering i kriminell aktivitet, voldtekter, trusler, drap, terrorisme og alt i mellom. Vi må ikke importere mennesker som har disse tilbøyelighetene til vold. Islamsk lære er ikke kompatibel med vestens sivilisasjon. Når skal Erna og våre ledere få dette inn i treskallene sine??? Selv om PST ikke kan kontrollere disse invaderende slik de vil, er de allerede identifisert fordi vi vet at de bringer med seg en ideologi som er grunnleggende og i direkte konflikt med våre verdier. Islam er en totalitær ideologi som ønsker verdens herredømme. Konverter, betal jizya eller dø. Som det står I koranen og som skjer Midtøsten.

Stop islam den er en fare for menneskeheten: Intoleranse, dødsstraff for frafall, dødsstraff for bespottelse, dødsstraff for utroskap, dødsstraff for å bli voldtatt, dødsstraff for trolldom, dødsstraff for ateisme, dødsstraff for homofile, dødsstraff for ikke å være muslim, ingen frihet for individet, null ytringsfrihet, ulikhet for kjønn, omskjæring, barneekteskap, arrangert ekteskap, halal slakt. Bare for å nevne noe.

Aldri har noe blitt bedre av å få inn flere muslimer!! Det er bare islam som hater andre religioner. Det er bare islam som mislikes over hele kloden. Det er bare islam som dreper de som forlater den. Det er bare islam som bruker krig for å utbre seg selv. Det er bare islam som dreper de som ikke konverterer. Dette kan ikke sies om noen annen religion. Så kom for pokker ikke her og snakk om hat!!! Allah sendte ut Muhammed for å erobre alle andre religioner [Koranen 9:33, 48:28, 61:19]. Det er muslimers plikt å underkue eller drepe de vantro [koranen 2:192, 8:38, 9:5, 9:20].

Et spørsmål: Finnes det et sted på vår klode hvor islam og dens troende generelt er godt likt??? Offentlig halshugging, steining, henging, pisking, mord, lemlestelse, kaste homofile ned fra bygg, pedofili, slaveri, undertrykkelse, voldtekt. Islam er IKKE en fredens religion. Det er vel for pokker innlysende. Har du ikke oppfattet det må du få hjelp. Den er ikke engang en religion (kun 5%). Den er et politisk system av tyranni. Dens mål er å spre islam for å dominere hele verden.

Det hele er egentlig ganske enkelt. Islam er en fiende av individets ukrenkelige frihet. Derfor bør den forbys og fjernes. Islam er en ideologi. Tekstene i koranen er ekstreme. Det er den egentlige grunnen til at djevelske muslimske organisasjoner har oppstått i hopetall. ISIS er bare en av dem. Den jevne muslim er ikke klar over hvor ekstrem koranen er. Det der med ekstrem tolkning av islam er noe som er blitt oppfunnet av våre idiotpolitikere og korrekte idioter i media. Slikt strør bare sand i øynene på folk, så de ikke ser virkeligheten.

Muslimer segregerer seg fra fellesskapet!

Muslimske mødre foretrekker islam fremfor integrering
https://www.document.no/2014/04/10/muslimske-modre-foretrekker-islam-fremfor-integrering/

Vi her i nord må begynne å forstå at vår gjestfrihet fører med seg flere nye utfordringer. Økonomiske, kulturelle og religiøse utfordringer vil komme med som en del av denne utviklingen som allerede er godt i gang og vi må passe oss for ikke å havne i bakgrunnen. Vi må være våkne nok til å se farene med denne utviklingen, slik at vi kan få endret dette til vårt eget lands velbehag.

Det siste er nå klesplagget burkini, et plagg som muslimske kvinner tar til sitt bryst for fult, og som vil bli brukt på badestrender og svømmehaller rundt om kring, til stor forargelse for dem fleste lands innbyggere, som ser plagget som et islamiserende inntog i våre omgivelser.

Jeg personlig ser på dette som et særkrav fra muslimske kvinner og bør forbys her i landet, likeså som mitt ønske om å forby burka og andre tildekkende plagg.

At det er diskriminerende å forby slike plagg medfører ikke riktighet. Plagget burkini er det nye symbolet på islamismen, islamismen representerer et verdisyn som vil endre vestlige samfunns i islamsk retning steg for steg, vi vil se innføring av sharialover og islamsk kjernetro. Vi vil på sikt se at menneskeverd, ytringsfrihet, likestilling og religionsfrihet blir tatt fra oss.

Med den økte muslimske befolkningsandelen virker det som om ting er forandret, Man ser lett den økningen om særkrav som kommer frem i lyset. Den nye bølgen av innvandrere ønsker selv å definere hvordan vårt samfunn skal fungere, og de vil selv bestemme hva integrering skal gå ut på.

De små særkravene til sammen og vil over tid underminere det samfunnet som vi har bygget opp.

Man ser faren at islamiseringen støttes av naive nordmenn (islamistenes medløpere) og det er en stor fare for vårt land. Vi som tilhører den øvrige befolkning ønsker å ha vårt land uten påvirkning fra islam og den totalitære ideologi.

Ser fra siste nyheter at en muslimsk mor nekter å selge lodd for å støtte fotball laget til sin sønn, det er vel på tide at vi forteller våre nye landsmenn at deres religiøse fanatisme hindrer integrering av både dem selv og deres barn. Det er disse barna som blir diskriminert av sine foreldres ekstreme ideologier og ekstreme religions tolkning.

 Vi går i en retning som til syvende og sist ender med full segregering og hvem er årsaken til det? Ideologien i islam er årsaken til den segregeringen, den setter en stopper for den utviklingen vi vestlige samfunn vet fungerer best.

Strategien til islamismen er å endre grunnverdiene i det samfunnet islamismen får inntog i og det er til stor fare for vår eksistens som nasjon. Håper at dere som jeg, ser farene og jobber for å spre budskapet videre. Vi kan ikke tillate at islam tar over vårt land uten at vi viser vår motstand og setter en stopper for den islamiseringen vi ser foregår for fullt.

Takk for at nettopp du leste gjennom!

Bare å følge med bloggen, det kommer stadig nye innlegg.

Europas nye tid!

bilde kilde: vg

Verden går videre! Men går den rett vei? Man ser tendenser at folk begynner å bli mektig lei den kursen politiske topp eliten ønsker seg.

Europa har lagt til rette for en masse emigrasjon av folk fra Afrika, Tyrkia og div. andre land. Alt dette for å skape en u homogen ur suppe av en multikultur som ikke er ønskelig i Europa, alt dette medfører uro og opptøyer og ikke minst terror. Det er ikke ensbetydende at blanding av etnisitet og kultur er alltid er av det gode, man se at det oppstår ghettofisering og segregering isteden og med det, en masse særkrav fra ulike folkegrupper. Så en god integrering av innvandrere og emigranter finnes ikke, tvert om. (man kan finne unntak, men det er en brøkdel)

Man ser resultatene av mislykket integrering i våre naboland.

Vi ser den siste tiden at terrorene og usikkerheten øker og sprer seg i Europa, med åpne grenser så er det lett for at man får et slikt resultat, stengte grenser skaper stabilitet, som er en nødvendighet for å trygge sitt eget folk.

Man ser også tendenser at myndigheter holder tilbake opplysninger om etnisitet på voldtektsmenn og andre kriminelle hvorfor?  Det er jo lett å tenke seg, man må jo unngå å stigmatisere en folkegruppe med islam som rettesnor. Det blir en helt feil vinkling, folk må få vite sannheten og med det kunne ta sine egne valg vedrørende sin egen sikkerhet.

Jeg tror vi vil komme til å se en kraftig opptrapping av angrep utført av islamske indoktrinerte følgere over hele Europa i tiden fremover, som en følge av den masse innvandringen og emigrasjonen vi har hatt i det siste året.

Merkle skulle vise Europa veien til å løse flyktningkrisen, men har gjort det tvert motsatte for sitt folk, med en slik politikk som ho har vist og utført, så har Merkle skapt et senario av skrekk og utrygghet for sitt og andre lands innbyggere her i Europa. Så lite åpenhet og så stor benektelse av det islamske problemet som nå hersker i Tyskland, viser at Tyskland allerede er kommet langt i utviklingen av å islamisere Tyskland.

Den islamske bølgen vi ser herjer i Europa kan på sikt få følger for våre egne vestlige verdier, noe som vi alle må sto opp mot og ikke gjøre knefall for. Vi ser trender i tiden som er en del av islamiseringens inntog.

Vi ser at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan er på full fart til å ta kraftige grepp for å styrke den islamske ekstremistiske siden av islam og som vi alle vet så har han inngått samarbeid med den europeiske eliten om å få fri tilgang til Europa for sitt folk og hvordan blir det da her med den nye innvandringen av ekstreme islamister, det vil skape stor uro i hele Europa for det vanlige folk.

Man kan mistenke Edrogan for å ha et ønske om å bli den nye osmanske herskeren som på nytt vil erobre Europa.

Vi har noe i vente, så vær OPs på at vår del av verden ikke vil bli å kjenne igjen om noen få år vis dette scenariet får fortsette. Det er heldigvis en ny politisk bølge som har fremvekst og som er imot en slik endring og som vil jobbe mot det skrekk scenariet som man ser er i emning og den bør folk som er imot islamisering av sitt land støtte opp for.

Ønsker dere en fortsatt fin sommer!

Takk for at dere tittet innom.

http://norge-er-vaart.no

Europa er rystet i grunnvollene av brexit fenomenet, EU rakner!

EU rakner i sømmene!

Foto:studentredaksjonen.weebly.com

 

Den europeiske eliten og dens tilhengere har ikke forstått at det er flere land som kommer til å følge britenes avgjørelse om å gå ut av EU.

Det ser ut som at eliten ikke klarer å ta innover seg hva folket mener, folket ser at det går utover deres velferdsgoder på alle plan. Den økonomiske nedskjæringslinjen er ikke lenger en politisk holdbarhet som man kan presentere for folket til fordel for bl.a. den massive ukontrollerte innvandringen. Nedskjæringenes konsekvenser for de fattige i samfunnet som man er i ferd med å tvinge gjennom et massivt angrep på vanlige folks levekår, folket ser nemlig farene som eliten skuffer under teppet. EU er et prosjekt som skaper endeløse utfordringer for den vanlige menigmann, unntatt eliten som sitter trygt i deres vestkant bydeler og koser seg med sine kanapéer og drikker champagne med hver andre.

EU-prosjektet har blitt et, udemokratisk monster som tvinger medlemsland til lydighet med arrogant rå makt, og som gjennomføres av for oss uidentifiserte byråkrater, som aldri har vært demokratisk valgt, og disse igjen står ikke til ansvar for sine gjerninger. EU har ingenting med samhold, fellesskap, handel, demokrati eller fred å gjøre. Den visjonen er visket ut til fordel for helt annen agenda.

Eliten tenker ikke lenger på europeernes beste, Eliten har nemlig endret fokus til å gjelde en helt annen agenda. De har åpnet grensene for alle andre «fattige» folk fra den 3-verden, og det fosser inn med mennesker som er lovet gratis bolig, opphold, fulle trygde ytelser osv. Og hvem skal betale for det? Europas arbeiderklasse som allerede sliter økonomisk av alle dem endeløse EU krisene som vi har sett over flere år som eliten ikke kunne hanskes med på en forsvarlig måte til fordel for sitt eget folk, vi ser evig null vekst, eurokrise, schengenkrise, ledighetskrise, asylkrise, terrorkrise og sist Tyrkia «krisen» hvor 73 mill. mennesker får fri tilgang til Europas gullkalv.

 Merkel har et ønske om å gi fri tilgang til EU for Tyrkere, mot at Tyrkia samtidig får milliarder av Euro hver måned. Hvor skal dette ende? Eliten med Merkel i spissen, fremstår som virkelighetsfjerne promotører som skal presentere sitt program for folket og feiler stort, dem lytter nemlig ikke til folkets røst. Elitene gjemmer seg, har elitene trukket seg tilbake til Versailles? hvor dem holder sine hemmelige møter på avsidesliggende steder, hva er det disse kommer opp med av planer neste gang som ikke gagner det vanlige folk??

Tysklands mektige finansminister Wolfgang Schäuble sier» Britene skal få lide for sitt valg hvis det blir «Leave». Responsen kommer til å bli tøff, ikke minst for å vise andre land hva som venter dem ved en utmelding.» Så her ser man hva Eliten mener om folkets røst, her skal det straffes i stedet for å finne gode varige løsninger enn det EU bestemmer. snakk om arrogante holdninger fra den kanten. Som man ser så er det lett å bli med i EU, men et helvete å komme utav, Når Eliten får på kjeften, så skal det hevnes.

Marine Le Pen har lovet franskmenn å jobbe for et fransk #brexit# og hva med resten av EU- landene, det kommer til å bli flere som melder seg ut, Det er vel på tide at vi sier opp vår EØS avtale før Europas elite tar over styringen total over Norge. Man kan håpe på at det blir en dominoeffekt som gjør at EU går i oppløsning.

EU-lederne skal møtes i Brussel for et toppmøte neste uke, og der får ikke britiske statsministeren Cameron delta, han er kastet ut i kulden, så han må stå på gangen, Det har EU-president Donald Tusk skal allerede ha bestemt, men middag vil dem gi han. Dette viser igjen hvor arrogante og frekke overklasse eliten behandler folk på.

Jeg håper på at landene som melder seg ut inngår et samarbeid seg imellom så raskt som mulig, slik at man setter EU i skyggen for all framtid. En form for EFTA samarbeid kunne være en mulig løsning Det skulle også vert hyggelig å se at Super staten EU forvitrer i sin form.

Det dreier seg til syvende og sist om måtene vi, ikke-eliten, lærer å snakke og handle sammen, Vi er folket eliten ikke liker i demokratiet, Eliten vil leke alene! I et demokratisk samfunn så er det folkets røst som skal råde, Våre valg, vår fremtid er det som gjelder.

Takk for at du leste gjennom!

Ha en fortsatt fin dag

Suppe-rådet til den europeiske politiske eliten vil rakne i sine sømmer

England vil utav Eu og det vil starte et skred av særavtaler for de øvrige medlemsland og det får dem nok gehør for, vis ikke så blir det i stedet flere som vil ta orde for å melde seg ut.

Eu unionen blir ikke som eliten ønsker seg. Eu unionen blir som et ragnarokk til slutt, hvor eliten blir den tapende part for sine visjoner, om en felles ur suppe. Europa må beherskes av eliten, det er elitens agenda for Europa, Et europeisk folkeslag som er homogent må forvitre.

Men folket i Europa har nå begynt å forstå elitens intense arbeid om å gjøre Eu om til en u homogent folkeslag. Englands befolkning har forstått det! Dem vil stenge grensene for den ukontrollerte innvandringen for å bevare sin egen art som nasjon og med sine egne lover. Jeg håper at flere vil følge deres eksempel.

Så har vi Syria, et senario vi skulle vert for uten. Friske unge syriske flyktninger kommer hit til landet mens kvinnene blir igjen og kriger, Se hva kvinnene gjør mot terroristene, og hva tror du disse kvinnene sier om de tusenvis av menn som har forlatt Syria, feige mannfolk! Tren dem opp og send dem tilbake for å forsvare landet og bygge det opp igjen, Kvinner slåss for friheten og ikke for Assad, de slåss for sitt land og den freden de ønsker seg.

Men det rettferdiggjør ikke feigheten til rømte feige syriske menn som blant annet sitter i Norge og forlanger og forlanger, og så skal Norge sende sine egne soldater ditt for å fjerne IS, en jobb alle disse mennene som har flyktet hit skulle ha gjort, lær dem opp og send dem tilbake til kvinnene som kriger for sin frihet er eneste god løsningen for alle parter. La dem skape sin egen visjon om demokrati og fremtid.

Det er helt feil politikk å gi dem statsborgerskap og la dem bosette seg her fast, Disse flyktningene skulle være sitt lands resurser for fremtiden, ikke vår. Et land kommer nemlig aldri på fote igjen uten sine egne menneskelige ressurser til rådighet.

Femtekolonnister i Norge går Europeiske elitens ærende ved å støtte opp om en slik politikk vi ser i dag, dette vil skade Norges suverenitet på sikt, vi må komme oss ute av EØS så fort som mulig, vi må ta kontroll over våre egne ressurser som en selvstendig nasjon. Vi hadde frihandelsavtale før og den fungerte helt ok og den kunne man bygget videre på. Noen må være tøff nok til å si nok er nok, nå snur vi trenden.

Bare noen tanker som strømmet på!

Takk for at du leste!

Der sitter du!

 

Når man ser hva som foregår rundt oss i samfunnet, så er det helt på tryne at man ikke tar til motmæle og gjør noe, Hvorfor? Er det fordi man ser på seg selv som en pingle og ikke tørr?

Nei! jeg tror ikke det, tror heller det er frykten for å bli stemplet som fremmedfiendtlig, men det er jo vi ikke, vi ønsker bare at vi ikke blir angrepet av islam og dens ideologi og en masse innvandring som tarmer ut vårt land økonomisk og kulturelt.

Vi har nok av saker som vi ønsker å få belyst, medisiner til dem som trenger det uten tanke på kostnadene, men hvor menneske er i fokus, bedre helsevesen osv osv…. Listen er lang!
Det finnes dem som jobber som talerør for nettopp dine tanker som du sitter med og som du ikke gjør noe med.
Se på grupperingene som vil ha Norge full av emigranter og flyktninger, der støtter likesinnet folk opp med en gang, om det skulle være noe som ikke man liker ved behandlingen av disse berikelsene som strømmer over oss.

Berikelsenes støtte kontakter tar til motmæle omgående og setter i gang markeringer og penge innsamlinger til fordel for nettopp disse. Hva gjør nettopp du? Sitter du fortsatt bak ditt tastatur og beklager deg uten nytte, skal man bli hørt så må man lette på baken, og vise vilje til en forandring.

Det finnes grupperinger som uten tvil vil stå opp for dine verdier, som du ikke tørr å gjøre noe med, men du kan! Du kan i det minste å støtte opp om slike grupperinger ved å gi ditt bidrag, enten som å melde deg inn i organisasjoner eller donere et lite bidrag, så er du med og kan føle at du har gjort noe som føles riktig for nettopp deg.

Vi i slike organisasjoner står på for at dine samfunnsverdier skal bli hørt, men det hadde vert hyggelig for oss at du også bidrar med det du kan, og det skal ikke så mye til. Flere vi er, større gjennomslagskraft får vi for å bli hørt i samfunnet vårt og desto fortere får vi endringer som er til det beste for landet som vi vil bevare, slik våre forfedre la grunnlaget for.

Vi kan ikke tillate at kreftene som vil endre vårt land totalt, skal få gjennomført sin agenda uten at vi har markert oss til motmæle. Så min oppfordring er, opp av stolen gi oss din støtte og vi skal påvirke myndigheter med det vi mener er den riktige veien for vårt land.

Vi ser at det er krefter i Europa som begynner å markere seg for nettopp slike endringer som vi mener er riktig og vi her i Norden kan ikke sitt bak pcèn og ikke gjøre noe som gagner oss.

Så la oss sammen stå opp for våre viktige verdier, og i fellesskap gjør det som er nødvendig for at vi skal trives i vårt land. Så i dag er det dagen,ikke vent på at andre skal gjøre det for deg uten at du også bidrar, Du er også en viktig brikke i samfunnet og skal høres.
Se fremtiden slik som du ønsker den!

Takk for at du leste gjennom!

Venner av Norge er vårt

http://norge-er-vaart.no/
http://norge-er-vaart.no/bli%20medlem.html
http://norge-er-vaart.no/don%C3%A9r.html
http://www.samfunnsspeilet.org/

Vår fremtid!!!!

Er det slik bekledning våre etterkommere skal bære, for å tekkes berikelsen som er og kommer

 

Må våre jenter kle seg etter den nye berikende berikelsenes normer?

Jeg mener bestem nei! Her skal man ikke godta slike krav fra våre ny ankommende, ei heller skal vi gjøre knefall for slike krav dem setter over oss, de fremmedes kultur er at de som oftest blir oppdratt til å vite, at lettkledde jenter og kvinner er mer villig til å ha sex, enn de jentene som velger å kle seg mer tildekket. Vi er et stolt folkeslag og det skal vi fortsatt være, vi har vår egen egenart å ta vare på.

I Norge skal ingen nyankommen person slippes løs i samfunnet før man har deres sikre identitet, fingeravtrykk, DNA og har forsikret seg om at de har forstått at i Norge er ikke kvinner fritt vilt, selv om de har lite tøy på seg

Mange etniske nordmenn har ingen kunnskap om de fremmede berikelsene som bosetter seg her. De har heller ingen kunnskap om oss, ei heller vår kultur eller vårt levesett.

Er det ikke på tide at vi stiller store krav til våre nye ankommende berikende flyktninger om å endre og tilpasse seg vårt samfunn, for å i det heletatt å kunne bli her i vårt land?

Den dynamisk utvikling i vårt samfunn må voktes på, slik at det ikke er dem ny ankommende som setter agenda for hvordan vårt land skal utvikles

Jeg mener at man kan stille slike krav og skulle dem ikke ville det, så får dem heller ikke statsborgerskap her hos oss, men blir satt på «vent! Til dem kan returneres til sitt hjemland når freden der senker seg.

Vi er et folkeslag som er kjent for å hjelpe mennesker i nød, og det skal man fortsette med, men det skal ikke gå på bekostning av vår egen etniske og kulturelle art som nasjon

Multikulturalismes inntog fører i det lange løp ikke noe godt med seg her i landet, det viser seg i de landene dette foregår for fult. Særinteressene til disse flyktningene er av en slik art, at det på sikt vil medføre vår egen undergang som den nasjon vi kjenner i dag.

Vi ser i dag at særinteressene vokser med rekord fart i vårt samfunn, segregerte skoleklasser for gutter og jenter, likeså segregering i svømmehaller osv… Dette gjenspeiler seg fra moskeer også, hvor kvinnene må ha egen inngang og egne plasser bak skjermer i moskeene. Moskeer spretter opp som padde hatter, kirkebygg legges ned, hva er feil med vårt folk som tillater slik utvikling? (Unnfallenhet som utvikles?)

 I barnehager så er det forbud mot visse matsorter, som for oss er produkter vi har i vårt vanlige kosthold, dette for å tekkes vår berikelse, slik at vi ikke støter dem osv….

Dette er noe vi ikke kan tillate lenger og det må stoppes.

Vi her i nord må begynne å forstå at vår gjestfrihet fører med seg flere nye utfordringer. Økonomiske, kulturelle og religiøse utfordringer vil komme med som en del av denne utviklingen som allerede er godt i gang og vi må passe oss for ikke å havne i bakgrunnen. Vi må være våkne nok til å se farene med denne utviklingen, slik at vi kan få endret dette til vårt eget lands velbehag.

Siste nå er Tyrkias president Edrogan som velger ut syke og svake som flyktninger, ikke høyt utdannede berikende flyktninger som en del folkevalgt ønsker seg her i Norge.

Så vi skal skolere og gjøre dem friske før vi kan sette dem i arbeid eller gi dem full trygd med engang dem kommer hit, joda vårt samfunn skal belastes til vi går under økonomisk, vi ser følgende av en slik politikk som føres, dette må stoppes, det er ikke Tyrkias president som skal legge føringer for hvordan vi ønsker det i vårt land, stopp innvandringen er eneste løsningen.

Vi har også våre egne gamle som skal pleies og takas vare på i vårt samfunn. Her må vi passe på at dem som blir ansatt, behersker Norsk språk og kulturelle verdier som våre eldre besitter, slik at dem eldre ikke blir redde for den berikelsen som ansettes i vår eldreomsorg.

Det er mange som ser at Europas og likeså Nordens er på vei til sin undergang om dette får fortsette slik det gjør nå!

Hvordan vår fremtid vil bli, er det vi som legger føringer for, så stå opp for ditt land og gjør noe!!

Man kan bli med i et felleskap (organisasjonen «Venner av Norge er vårt») som er seriøst opptatt av kjempe for det vi har, sammen kan vi bli sterke nok til å påvirke vår fremtid i riktig retning.

Vi er her for nettopp deg, dine barn og barnebarn!

 

 

Den evige islamske pinsle!

I løpet av 30 år er antallet muslimer i Europa blitt tredoblet. Dette gjør Islam til Europas raskest voksende religion
http://bjornolav.blogspot.no/2008/11/muslimene-tredobles-i-europa.html

 

Man ser i dag en økende islamsk påvirkning i vårt samfunn, en påvirkning vi ikke ønsker oss.

Men man ser også at nordmenn ikke bryr seg nevneverdig om den faren dette medfører for seg selv og sine etterkommere, hva skal til for at folket våkner opp av den søte dvalen dem befinner seg i? ja! man kan begynne å spørre seg selv om det. Det finnes som sakt sterke krefter i vårt samfunn som jobber iherdig for å få til et flerkulturelt samfunn som på sikt medfører en gedigen sammenblanding av en kulturell «ur suppe» hvor den sterkeste overlever.

Denne «ur suppen» består dessverre også av folkegrupper som besitter islam som sin religiøse tro og med den, så følger også den politiske islam med på lasset. Vi alle ser hva det medfører for folk og land, men gjør man noe for å hindre en slik tilvekst i vårt demokratiske vestlige samfunn? Svaret er nei! Vi fortsetter å slumre av og lukker øynene og håper at problemet går over av seg selv.

Nordmenn er så naive at dem til tider ikke ser sitt eget beste og det kan på sikt medføre at vi er blitt en islamsk stat, hvor sharia og andre problemer blir tredd nedover ørene våre og da med vår beste velvilje, for vi er jo så våkne og passer på (tror vi). Nei! Her må folk følge godt med, oppfordrer folk til å komme opp på barrikadene og ta til orde for hva dem mener i full offentlighet og slutte å sitte å glo på nesen og se om den er der.

Vi ser at det skjer ting rundt oss i samfunnet som vi ikke liker, men gjør vi noe! Man ser at den utviklingen som finner sted med den masseinnvandringen ikke er bra for vårt land, men man ser også at det finnes venstrevridde krefter i vårt samfunn som støtter slike endringer for fult, uten å se konsekvensene på sikt, snillismen råder for fult hos den venstre politiske fløyen. En konsekvens analyse for sin framferd har dem ikke utredet, men disse grupperingene tar bare seg til rette og lar det skure å gå.

I våre naboland ser vi fremveksten av parallellsamfunn preget av lovløshet, kriminalitet.

Vi ser problemene hoper seg opp i andre vestlige land og det er alvorlige saker, politikere kjører en agenda som ikke tjerner sitt eget folkeslag noe godt på sikt, men man får som man velger hetes det, se til Sverige, gettofiseringen har nådd et nivå som medfører at myndigheter ikke lenger kan kontrollere områder, for der råder egen gestus som er laget av muslimske innvandrere selv. Innvandrer nivået har nådd et nivå som medfører at det Svenske folket er snart i mindretall og hva da??? Norges nærmeste nabo er blitt en islamsk stat.

Er det det vi ønsker for Norge også??

Vi ser at moskeer bygges opp som padde hatter her i Norge, mens kirker legges brakk, Hva er årsaken til det? Avkristning av landet og opp bygging av islamsk påvirkning, hvor moskeer bygges opp med hjelp av muslimske broskapet og rike onkler fra Saudi Arabia, ja det ser ut som det Norske folk liker det! Og ekstreme imamer som ledere i moskeene er et must for å få indoktrinert islam for fult i Norge, og vi sover fortsatt vår beste søvn og ser ikke farene som kommer. Vi har oss selv å takke for at slikt skjer!

Økende oppslutning om ekstrem islam, også i europeiske land som Norge, har gitt vind i seilene for den utviklingen vi ser og det er noe enhver bør ta innover seg og se den store faren dette vil medfører for vårt eget folkeslag og kultur, man ser en utvikling i England som har en stor befolknings vekst av muslimsk innvandring og at dette bære feil vei, opptøyer og krav om sharia lover og alle andre krav som muslimer setter frem i samfunnet og med det dem negative påvirkningene det har for et samfunn,  som skal være bærekraftig i fremtiden.

Mesteparten av den store invasjonen vi har sett til Norden, når det gjelder flyktninger, så er det ikke akkurat folk så er nødlidende som kommer, for dem som er reelle nødlidende flyktninger sitter igjen i nabolandene der krig herjer. Dem fleste som er kommet hit er kommet for å berike seg på vår velstand, det er noe som man ser om man vill bruke øynene, og myndighetene lar seg lure opp i stry!

Man kan stille seg noen spørsmål, om hvorfor slike menneskemasser forflytter seg! Det får vi komme tilbake på! Nå må vi først fine ut hva vi skal gjøre! Skal vi fortsatt blunde eller begynner vårt folk å få øynene opp for at den berikelsen vi blir tredd nedover oss er en fare for vårt eget folkeslag og art som nasjon.

Det finnes organisasjoner som jobber for at vi skal unngå en slik skrekk senario som venter oss, men disse gruppene trenger vår hjelp! «Venner av Norge er vårt» er nettopp en slik organisasjon som jobber nettopp for deg og at dine mareritt ikke skal bli virkelig!

Takk for at du leste igjennom!

Vi kommer tilbake!

 

Islam den evige landeplage

Det Norske folk må våkne opp!

 

Islam har fått herjet i over 1400 år, med det følger av død og fordervelse for verdenssamfunnet som vi har sett og lest, det er på tide at denne ekstreme religiøse ideologien blir forbudt

Den troende muslim må følge den bestemte treenigheten dîn (religion), dunya (levesett) og dawla (styresett). Dette skal være konstant og evig. Islamisme er en politisk ideologi basert på islam som innebærer at islam ikke bare er en religion som skal praktiseres av muslimer, men også et politisk system, sharia, som muslimer er forpliktet å arbeide for, slik at dem får innført sitt system hvor dem ens ferdes.

Vi ser følgende av dette, med den ekstreme innvandringen som er i gang over hele Europa og med de følger av endringer av vår kjente vestlig sivilisasjon. Blant de moderate muslimske innvandrerne er det en folkelig mobilisering, for å få politisk makt, som igjen blir veien inn for dei radikale muslimer i det politiske systemet, noe vi så følgende av i Egypt, der muslimske brorskapet fikk makt.

«Med alle midler» defineres ved å begrunne at troende muslimer kan bruke alle midler for å nå målet sitt gjennom «… propagandering, fredelig indoktrinering og politisk kamp til voldelige metoder som attentater, gisseltaking, terror- og selvmordsaksjoner og til og med massakre av sivilbefolkninger»

Vi hører også om Euroislam, en fornying av islam innenfor dei europeiske demokratia sies det, men det skal man ikke tro på, for Islam kan ikke forandres, for det er forbudt å endre noe i islam og den lovboken sharia, islam er anti-vestlig, og den er imot dei vestlige verdiene.

Bønnerop og bygging av moskeer er et anna døme på at islamiseringen er på fullfart inn i det Norske samfunnet, moske bygging blir finansiert av Saudi-Arabia for å spre islam over hele den vestlige verden også i Norge og det med norske myndigheters velsignelse, forstå det den som kan!

Det muslimske brorskap ble stiftet i 1928 i Egypt, og har siden blitt den største og mest innflytelsesrike organisasjonen av sitt slag overfor muslimer, at islamske brorskapet prøver å fremstå som moderate og demokratisk vennlige er en sannhet med modifikasjoner, når dem får rotfeste, så viser dem sitt sanne jeg, da er det tilbake til 600-tallets kalifat eller 1990-tallets Afghanistan. Muslimer lyver hele tiden til vantroende for å oppnå sin agenda, det er dem viden kjent for.

All den islamismen vi ser i verden skyldes en pedofil, polygamist befengt, krigs hisser av en hærfører og kjøpmann fra mekka, som er opphavet til islam slik vi kjenner den, Og alle muslimer følger hans lære!

Er invasjons av flyktninger/asylsøkere en berikelse for det norske folk og norsk samfunn??

 

I følge SSB er det heller en berikelse for innvandrere som kommer hit til Norge, Den Norske etniske befolkning blir i mindretall i år 2050.

«Ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) vil nordmenn bli en minoritet i Norge rundt år 2050, og andelen nordmenn vil være redusert til rundt 30% eller lavere i år 2100.»

Med et slikt senario i vente, så er Norge som en egenartet nasjon, med den kultur og samfunnstype som vi kjenner til visket vekk for godt, og hva sitter vi igjen med, en innvandrer befolkning som tar med seg sin egen art når det gjelder kultur og sivilisasjon som er for oss uvirkelig, og som vi nordmenn totalt sett ikke ønsker å berike oss med.

Farene med slik befolknings invasjon fra ikke vestlig land medfører gettofisering, noe vi ser alle rede i visse deler av landet og som igjen medføre manglende vilje til å integrere seg i samfunnet på lik linje med oss nordmenn.

Vi ser at bølge etter bølge med emigranter søker seg til vestlige land, er det noen som virkelig tror at den bølgen avtar? Det hjelper ikke i det heletatt at vi i vestlige land tar mot emigranter i den tro at det hjelper på sikt, befolkningsveksten i ikke vestlige land øker enormt og det blir bare større og større trykk på flykningebølgend. Vi kan ikke ta imot, vi må sette en stopper for den strømmen og heller hjelpe med å sette inn tiltak for å begrense folketilveksten som ikke er bærekraftig på sikt, Vi blir rett og slett for mange folk på jorden i forhold til muligheten for et bærekraftig liv.

Prognoser viser i tillegg at Afrika kommer til å doble sin befolkning innen 2050. Fra 1,1 milliard til 2,4 milliarder. Hva skal denne befolkningsveksten leve av??? Svaret er som nå, reise til Europa og vesten og invadere trygge økonomiske land, og mitt spørsmål da blir? hva skal dem bidra med??? Det blir heller at hva må vi bidra med! løsningen er å fø på disse over vår skatteseddel, ved at vi får høyere skatt på inntekt og økte avgifter på andre goder som vi har opparbeidet oss.

Man ser at med den ukontrollerte innvandringen så går det allerede utover vårt eget folk, pleie trengende eldre som får innskjerpet sine få goder på institusjoner / hjemmesykepleien osv...

Eldre som blir kastet ut av sine kommunale boliger for å gi plass til innvandrere og for ikke å glemme eldre syke som ikke lenger får den hjelpen dem trenger for å bo lenger i sine hjem.

Man leser:" I dokumentet fra Bærum kommune kalt «Anmodning om bosetting av flyktninger 2016 og 2017», kan man også lese at kommunen nå vil stramme inn i tilbudet til de aller svakeste i samfunnet. Blant annet vil rusmisbrukere, psykisk syke, langtids arbeidsledige og eldre nå få innskrenket tilbud om leie av kommunale boliger, som følge av flyktning bølgen."

Så det slik samfunnet skal løse problemene som disse venstre vridde politikerne skaper for det norske samfunnet.

Jeg ser ingen berikelse for det norske folk med en slik handtering av eget folk tvert om, her ser vi tankeløse ideer om å løse krisen i innvandrings problematikk. Bølger av den innvandringen vi ser er ikke av nødlidende flyktninger, men en stor skare av velferd søkere som kommer for rett å slett snylte seg til velferdsgoder på bekostning av reelle nødlidende som vi kunne hjulpet med mere penger om vi ikke ble belastet med denne strømmen av urettmessige velferdsøkende flyktninger.

Hvor skal dette ende, med tanke på at befolkningsveksten i disse ikke vestlige land fortsetter å øke i antall med rekord fart, millioner på millioner blir født hvert år uten en framtid der dem er født. Hvis grensene forblir like åpne som i dag, hvordan skal velferdsstaten overleve hvis antall flyktninger og asylsøkere som søker seg til Europa og Norge tidobles, hundredobles eller til og med tusendobles i dette århundret?

Her må politikere begynne å tenke langsiktig og med fornuftig, ikke bare tenke på sitt eget ve og vel, men heller på sitt eget folks sikkerhet og velferd, for den velferd vi kjenner til er på vei til å forvitre om ikke man setter en stopper for den galskap av politikk som i dag føres.

Vi løser ikke flyktningproblem i verden om vi tar imot 8.000 Syria-flyktninger. Når vi ser at vi kun står på startstreken foran en befolkningsøkning og flyktningkrise uten sidestykke i verdenshistorien. Her må det til en helt annen politikk enn den som venstre vridde politikkere ønsker å føre her i Norge. Så mitt råd er VÅKN OPP før det er for sent.

Man ser også alle utfordringer vi som samfunn har med den store ukontrollert innvandringen, problemene hoper seg opp, kriminaliteten øker, våre kvinner blir utfordret og blir utsatt for overgrep når det beveger seg ut i helger osv... Dette er noe vi som Norske borgere ikke ønsker å se noe mere av, så her må det settes i verk tiltak omgående, innvandrere som begår forbrytelser ifølge Norsk lov må settes i forvaring og utvises omgående etter straff.

Et annet skremmende senario er den Islamske påvirkningen i vårt samfunn, Islam er ikke forenlig med den kultur og befolkningstro vi har og som vi er opptatt av å bevare, så det er et ønske om at skal man tillate en slik islam tro i Norge, så bør den forkynnes på norsk språk i moskeer, slik at man har en kontroll på hva som sies der til enhver tid og det som forkynnes følger Norske lover. (det er kjent at det forkynnes drap på vantroende og homofile osv..) trossamfunn som ikke følger Norsk lov bør miste statsstøtte og forbys. Det bør settes en stopper for videre moske utbygging i Norge.

Har vi råd til denne snillismen vedrørende fri innvandring som vi har sett til nå??

Nei, jeg tro ikke det, vårt oljefond blir spist opp fortere enn svint, kostnadene for ukontrollert innvandring er så store at man ikke fatter det, ser at noen antyder at en innvandrer i sin levetid vil belaste Norge med kostnader på opptil 7 millioner i snitt, og med mange hundre tusen innvandrere så sier det sitt, Innvandrere som bidrar til samfunnet klarer ikke å oppfylle kostnadene tilsvarende, ei heller det Norske folk. hva gjør man når det ikke er økonomi igjen til å bære kostnadene for den galskapen som man ser vokser frem??

Hva med Norge som stolt egenartet nasjon, hvor ble den av???

Vi har en meget skremmende tid i møte!

Vi her i Norge bidrar til menneskesmugling med vår politikk

Flyktningbarn på vei over grensa til Kroatia fra Serbia. Foto: Reuters

 

De var ca. 5300 enslige mindreårige asylsøkere som kom til Norge i 2015   mange av at disse barna utsettes for grove overgrep og vold på veien mot nord, mange av de nyankomne er fra Syria og Afghanistan og har reiste via Russland og Tyrkia med god støtte fra menneskesmuglere som tar seg godt betalt.

 Mulighetenes drøm for disse barnevandringene blir skapt av den politiske føringen vi har i Norge og det medfører at disse barna blir sendt hit til nord av sine foreldre for å kunne skaffe seg et bedre liv for seg og sine, At foreldrene sender sine sønner er for di dem mener gutter klarer seg bedre gjennom reisen en hva jenter vil kunne, men det viser seg at det ikke alltid stemmer, vi ser her i Norge at disse guttene blir utsatt for vold og overgrep på sin vei til vesten. man ser at på grunn av sine opplevelser blir mange av disse barna innlagt på barn og ungdomspsykiatriske avdelinger rund omkring i Norge.  De har betalt en høy pris for å komme hit. Men deres ønske om gevinst som dem tror venter dem skal være enda høyere enn de traumatiske opplevelsene dem har opplevd underveis og derfor spiller det liten rolle hva de må igjennom.

 Med den flyktning politikken vi fører så er den et mekka for smuglerne som utnytter drømmene til familiemedlemmer og slektninger som har sendt barna på turen til Europa. Selv med kjennskap til denne grove utnyttelsen av barn, som barna opplever undervis til Europa, mener venstresiden i norsk politikk at vi skal legge forholdene til rette for å ta imot flere mindreårige asylsøkere. Det er enslige mindreårige asylsøkerne som betaler prisen? Det er vår asylpraksis som gir foreldre og slektninger et håp, og som igjen medfører at de er villige til å sende de beste rustede barna til Norden for å få oppfylt drømmene om et bedre liv.

 Det er vår nåværende asylpolitikk som har skapt en slik flyktning klima, hvor barn blir utsatt for slike ekstreme opplevelser som disse overgrepene og traumene disse flyktning barna opplever, Så vi må med andre ord endre vår flyktnings politikk, slik at vi setter en stopper for en slik vandring av barn, vi må ta tak, å sette inn krefter i nærområdet til disse flyktningbarna slik at dem ikke setter i gang sine traumatiske reiser.

 Våre folkevalgte politikkere som ikke er villig til å sette i verk strenge tiltak for å stoppe denne vandringen er ansvarlig for hva disse mindreårige barna opplever på sin reise hit til bl.a. Norge. Så den beste nestekjærligheten vi kan gi er nettopp å hjelpe dem i deres nærområde. ikke friste dem til en lang og farefull ferd, hvor dem kan miste livet i verstefall. Snillismen kan få fatale utfall om en ikke ser farene som lurer i samme kjølevann.

 Regjeringens forslag om å begrense mindreårige asylsøkeres mulighet til automatisk permanent opphold kan fremstå som inhumant og brutalt, men det er nok den beste løsningen, og den beste løsningen på sikt også for vår trygghet og velferd her i Norge.

 Regjeringen har blant annet foreslått å bygge institusjoner i flyktningers flyktningeleirer for å kunne hjelpe barn og ungdom lokalt. Slike tiltak vil være bærekraftige. Vi trygger barna der de er og bidrar til nasjonsbygging. Den politikk vi nå fører ofrer ikke bare barn og unge, den resulterer også i at de mest trengende landene tappes for menneskelig resurser for en fremtidig gjenoppbygging.. 

 Vi har i utgangspunktet ikke har ansvaret for andre lands borgere, men kommer dem som flyktninger opp ved våre grenser og det på grunn av våre politiske føringer må vi prøve å begrense dette gjennom tiltak i nærområder og det må skje raskt, for dette året 2016 så er det signaler om at strømmen av flyktninger kan eskalere til enorme mengder.

Så mitt råd til venstresiden i vår politiske fløy er å ta seg en runde med tankene sine og komme frem til at det må finnes en løsning fort som medfører stopp for barneinnvandring til Norge. For slik det er nå er ikke det ikke det beste for barn på flukt.

Er det ikke på tide å åpne øynene og se at det er kun menneskesmuglere som tjener på dette og at det er Norge og andre Europeiske land som legger forholdene til rette for denne menneskesmuglingen. Og barna er taperne med sine traumer og ekstreme opplevelser.

 

Kan vi tillate at dette skjer????

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beriker innvandrer berikelsen oss eller???

 

Innvandrere/asylsøkere som kommer til landet skal i arbeid hetes det, hvilket arbeid?

Ikke kan dem norsk, dem fleste kan heller ikke skrive på sitt eget morsmål, ikke kan dem noe om norsk kultur og levesett, så ergo må dem lære alt dette først. Videre så skal dem bosettes, hvor?? Så skal dem i jobb! Hvor er jobbene?? og dette blir en enorm utgiftspost for det norske samfunnet

Og hvilken verdiskapning kan dem tilføre landet med en slik forutsetning dem har med seg?

Når man ser hvordan det økonomiske tidene er i Norge, med oppsigelser i oljeindustrien, i banksektor, og i mange andre sektorer. så kan man spørre seg hvor skal dem jobbe.

At arbeidsledigheten vil stige fremover er noe man ser på grunn av den økonomiske stagnasjonen vi ser utvikler seg. Så en periode med nedgangstid er ikke til å unngå og den blir kraftig forsterket med den masseinnvandringen vi får.

Det eneste som tjener på dette er arbeidsgivere som ser seg etter lavtlønnede arbeidere fra den tredje verden. En slik tanke er med på å bryte ned den velstanden vi har bygd oss opp.

Ser at det finnes en rapport fra IMF.                                                                                http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1602.pdf . Hvor det er foreslått at innvandrere skal lønnes lavere en etnisk innbygger i landet dem kommer til, hva skjer da?? Nedbrytning av den velstanden vi etniske har bygget opp over ti-talls år skal legges i grus.   (i denne rapporten så ser man den røde tråden som også kommer frem av Kalergi`s plan)

Dette vil mest ramme dem som allerede er lavt utdannet her i landet, i og med at dem som kommer og som kan sidestilles med våre egne lavt utdannete skal konkurrerer om dem få arbeidsplassene som er utlyste og arbeidsgivere vil foretrekke emigrantene/flyktningene for dem kan lønnes lavere.

Ser videre i rapporten at dem foreslår ved siden av redusert minstelønn og gi subsidier til arbeidsgivere som tar inn migranter og flyktninger, også å foreta mindre regulering av arbeidsmarkedet, dette for å lette på integreringen for emigranter som kommer til landet.

Som man ser, så er dette med på å undergrave vår vel opp arbeide goder her i landet, og hva er da fremtiden? Jo flere emigranter / økonomiske flyktninger kommer til oss, for signalene vi gir ut er at her er det muligheter for et godt liv.

Men vi ser også trender på at flesteparten av flyktningene som kommer ikke er i jobb lenger en 10-20 år, så er dem over på trygd, og da er velferden truet for oss alle.

Videre så ser man også at den multikulturelle blandingen ikke vil føre frem, vi skaper bare gettoer med en slik tanke gang, det ser man i Norge allerede. Innvandrere slår seg sammen i samme område og skiller seg ut fra dem etniske norske borgere, dette gjør dem for å ta vare på sin egen religiøse og kulturelle arv og med det fremmer dem krav overfor våre myndigheter om at området skal tilpasses dem og deres livstil og tro, følgende av en slik ghettofisering medfører at dem skiller seg ut av samfunnet og skaper sitt eget og det er langt fra en integrering i samfunnet.

Jeg har i tidligere kronikk tatt opp islam og dens påvirkning i vårt samfunn, og jeg holder fortsatt på at den religion/ideologi ikke har noe her i Norge å gjøre, så forby islam.

Med tanke på fremtiden for vår egen etnisitet her i Norge så ser man farene som kommer. Med den massive innvandringen vi blir truet med, kommer vårt samfunn ikke til å klare å absorbere opp en slik innvandringsmasse vis vi skal ta vare på vår egen etnisitet i fremtiden. Løsningen må bli at vi stopper innvandringen og stenger grensene og heller hjelpe mere i flyktningenes nærområde, samt påvirke landenes myndigheter disse flyktningene kommer fra til å skifte kurs, slik at flyktning strømmen opphører.

En anbefaling til våre politikere er å tenke med hjernen ikke bare hjerte, for det fører ikke til noe gode å tenke bare med følelsene.

Er Islamsk påvirkning vår tids dommedag!

 

- Problemene vi har med islamsk innvandring er enorme og verre ser det ut til at det blir.

Det som skjer i Tyskland, hvor innvandrere tar seg til rette ved å grafse og antaste kvinner, er et kjent syn på at muslimske menn har et forvrengt syn på kvinners rett til å bli behandlet likeverdige og at man skal vise gjensidig respekt.

En del muslimske menn har et forvridd forhold til kvinner og sex

Det finnes altfor mange muslimske menn som blåser seg opp og føler seg helt berettiget til å se ned på kvinner, og som uten å nøle kaller dem ludder,

For denne type muslimske menn mener at det er i orden å ha sex med mange kvinner, men den de skal gifte seg med, må være jomfru. Kvinner deles opp i enten luddere eller Madonnaer. Denne type menn behandler kvinner som en buffé, men hvis man så mye som ser på deres egen datter, kone eller søster, så bryter helvete løs, da risikerer man å bli slått i hjel, en del muslimske menn tyr lett til voldsbruk.

Så man kan jo utefra en slik holdning slike viser, konkludere med at denne type menn må ha et ekstremt problem med seksualitet.                                                                                           

Bare se på det som skjedde i Köln på nyttårsaften, hvor et stort antall kvinner ble utsatt for massive seksuelle krenkelser fra horde menn med muslim, arabisk-, flyktning og innvandrerbakgrunn. Det hører ingen steder hjemme, og jeg synes derfor det er rent pinlig at Kölns borgermester går ut og ber kvinner holde avstand til menn i stedet for å ta det onde med roten omgående, Eneste løsning er å utvise slike fra sitt land for evig tid.

Verre er det at myndighetene legger lokk på slike saker, slik at det ikke blir rokket på den globaliserende multikulturelle oppbyggingen i vesten som landenes ledere ønsker, man ser i ettertid at dette er et fenomen som også ble utført i flere byer i Europa (var det en planlagt aktivitet?) også i Sverige, og er Norge neste?

Er det en ny trend vi ser utvikle seg i regi av noen ekstreme muslimske menn og som smitter videre over på dem øvrige muslimske menn??

I islam er det detaljerte regler for nesten alle situasjoner i en persons liv. Muslimske teologer har, basert på hva som står i Koranen og hadith(tradisjoner), formulert regler for nesten alle aspekter av islamsktroende menneskers liv, så man kan jo stille seg spørsmålet er det lov å gjøre slike overgrep mot kvinner slik dem driver med? Om ei, så hva er straffen for dem i henhold til Islam?? i og i og med at disse overgrepene foregår i Europa så slipper dem billig unna med ekstrem lav straff. Krefter i slike islamske miljøer jobber iherdig for å endre våre menneskeskapte lover som dem sier, til fordel for Islamske lover og leveregler.

Disse endringene er ikke ønskelig her i Norge, så eneste løsningen er å forby slik påvirkning i vårt samfunn. Steng moskeer som forkynner et negativt budskap som er til skade for vårt fedreland. Vi har mennesker i Norge som på grunn av sin livssituasjon lett kan falle for fristelsen til å konvertere til islam uten å kjenne til dens ekstreme innhold.

Religionshistoriker og forfatter Hanne Nabintu Herland tror mange i Norge vil bøye seg mot Mekka i årene som kommer. Ser Ho noe vi nordmenn ikke ser, mulig ho ser at den kristne troen er på vei ut av den norske befolkningen, er det noe kirken må ta innover seg, og prøve å endre eller er religions påvirkning tapt for kirken vår?? Er det på grunn av skolen ikke lenger kan ha ensrettet kristendoms timer til sine elever??

Hver tredje nordmann mener at islam er et positivt innslag i det norske samfunnet, det viser en undersøkelse som InFact har gjennomført, hva er så det positive innslaget?? at vi får mere uro i samfunnet på grunn av den islamske negative påvirkning, som igjen medfører at det er lettere å innføre større islamsk påvirkning i vårt samfunn.

I vår vestlige kultur feirer vi uavhengig, rasjonell og kritisk tenkning. Vi tror på menneskelig fornuft og tro at folk selv kan løse problemer ved å tenke logisk. I den muslimsk kultur har fornuft og logisk tenkning liten verdi. En muslim skal i stedet, blindt og ukritisk å adlyde religiøse myndigheter, og i den grad det er mulig, følge den koranske bokstavtro tolkningen.

Man kan selvsagt spørre seg om fredelig sameksistens mellom to slike radikalt forskjellige kulturer som vestlig og muslimsk i lengden er mulig? For mange muslimer, inkluderer religion langt mer enn Vesten tolker konseptet. Religion er for dem et sett med regler som styrer alle deler av en persons liv, helt ned til de dagligdagse trivialiteter som matvaner, bekledning eller hvordan å tørke seg selv etter toalett besøk. Jeg tror ikke det, og har også en tro på at flertallet i Norge er imot slik sameksistens til syvende og sist er av det gode for Norge.

Islam i ren form er en totalt ekstrem religiøs ideologi som ikke er forenlig med vestens tankesett og levesett, den som er i det minste tvil hva islam er bør lese Hege Storhaugs «Den 11. landeplage»

Hva kan man forvente!

Et lands myndigheter skal i første omgang sørge for sikkerheten til sitt eget lands innbyggere, men man ser jo at disse er mere opptatt av å globalisere og skape multikulturelle samfunn (Når man ikke har fasit, så er det Experiment ell forsøk) og hvem vet utfallet av slik tankegang, historien viser at man med slike tanker i hode, så er man på feil kurs. Det går nemlig ikke an å "true" folk til å godta slik multikulturell påvirkning og sammenblanding ved å ty til endringer av ytringsfriheten. Folk blir nesten kneblet til taushet når man ikke kan ytre seg fritt uten att dette får følger for vedkommende på en eller annen måte.

En ting kan vi sikkert være enig i, at retningen vi ferdes på nå ikke er den rette for vår fremtidige sikkerhet. Så min oppfordring til mine landsmenn/kvinner, er å sette seg godt inn i saker som er av islamsk art før man utaler seg noe positivt om islam.

Svar til: Flettfryd Bergfletten

"Mannen i fremtiden vil være av blandet blod. Fremtiden eurasiske-negroid rase, svært lik de gamle egypterne, vil erstatte mangfold av mennesker, med en rekke personligheter. "

Østerrikske forfatteren Gerd Honsik beskriver essensen av Kalergi plan

Nå var det Islam og islamsk påvirkning i Norge jeg hadde i tankene i min kronikk denne gangen. Ekstreme oppfordringer mot en hel gruppe muslimer som du henviser til er jeg ikke ening i, i så fall hvilken oppfordring? At muslimer vil fortsette å forholde seg til sin tro islam er deres selvstendige valg, muslimer kan konvertere til event. kristendommen om dem selv føler for det.

Mye av islamsk påvirkning i vesten styres av muslimske brorskapet og deres agenda for å spre sin religiøse, politiske og sosiale bevegelse over hele verden, Man ser at moskeer sprett opp som paddehatter over hele Europa. Og som jeg tidligere skrev i kronikken, så er disse Islamske bevegelsene ikke forenlig men bl.a. våre verdier og kulturelle arv.

Når det gjelder Kalergi planen, så har jeg lest litt om den, og alle oppgående ser at det er slik en del av våre politikere i Norge og Europa tenker,

Kalergi`s tro på at folkene i Europa bør blandes med svarte og asiater å ødelegge europeisk identitet og skape en eneste mestizo rase, er grunnlaget for vår nåværende politikk med å beskytte og integrere minoriteter. At man ønsker å fordekke denne folkevandringen som humanisme, er dette den politiske føringen, som er den største faren for den etniske befolkningen i Europa. Kalergi er opphavet til Maastricht og multikulturalisme, hvor hans visjon er å indoktrinere europeere til å tolerere og aksepterer laverestående migranter.

For at Europa må beherskes av eliten, Et europeisk folkeslag som er homogent forvandles til en blandet rase av hvite, svarte og asiater passer inn i Kallergi`s visjon og som en del europeiske politikere følger kun til det beste for eliten i Europa, og denne politiske tankebobblen er noe jeg ikke er ening i, jeg er for å bevare den homogene etnisitet som den er og dennes utvikling.

Det er mere sammensatt en man skal tro dette med flyktninger og emigranter, så beste løsning er å stoppe all innvandring konsekvent og heller få folket til å innse at den beste løsningen er å hjelpe i nærområdene til disse som er på vandring. Videre så må verdenssamfunnet samle seg om å stoppe slike tyranner som leder sine land til fordervelse. Man må også få fjernet ekstremistiske bølger som råder også i disse landene.

Når det gjelder handelsavtaler som TiSA/TTIP så er jeg ikke for den, siden den retter seg mot dem rike som skal bli rikere på bekostning av landets egne innbyggere. Å gi store selskaper kontroll over politikken innenfor arbeid, mat og miljø, ser jeg ikke som en løsning, fotfolket blir fratatt sin politiske makt.

Vi vil ha mer makt og innflytelse til folk og folkevalgte, ikke til store selskaper. 

Man ser en rød trå som går på tvers av disse politiske føringer som føres, som igjen medfører at menneskeheten er tapperen til slutt.

 

Tanker i tiden!

IS-tilhengere i den irakiske byen Mosul

Jeg ser trender i tiden som medfører at Norge som den nasjon vi ønsker å bevare er i ferd med å forvitre. Den store bølgende av muslimsk innvandring og med deres ballast i livet som er Islam vil fører til dette.

All historie viser at islam ikke er forenlig med de vestlige kulturer og verdier som vi har vokst opp med, man kan snakke om sekulære, radikale og ekstreme muslimer til dommedag, men fellesskapet som disse grupperingene har er koran og sharia som blir forkynt av de samme imamer i sine moskeer.

Agendaen til den muslimske befolkningen er at Islam skal råde over hele verden, og etter lover som står i Sharia «islamsk lover» som er et barbarisk lov system som muslimer har hentet ut fra islamsk hellige bok Koranen og hadith.

Hvis en muslim har et minimum av kunnskap om sin egen tro vil han svare på hva er det to hus er: Huset islam (dar al-islam) og krigens hus (dar al-harb). Det er på denne måten muslimer ser på verden. Muslimer skal leve under islamsk herrevelde, vis ikke så er muslimen i krig med sin egen tro islam. Islamsk forståelse av begrepet fred i verden, er at islam må erobre alle land og kulturer. Først da er budskapet i islam fullendt.

De elsker sitt barbari for å skremme andre til underkastelse. Offentlig halshugging, steining, henging, pisking, mord og lemlestelse av enhver art er deres agenda. Islam er ikke en fredens religion. Den er ikke en religion i det hele tatt. Den er et politisk system av tyranni.

Islam er årsak til død, nød og all den elendigheten vi ser i verden hvor islam råder. Det viser verden oss i dag, Vi bør ikke tvile på det, alle oppegående personer med respekt for sine europeiske verdier vet dette, med få unntak,

Man ser at islam ikke har blitt endret for å følge opp i den nye tiden, noe som skyldes at islamske lærde ikke kan enes om slike endringer og muligens ser med motvilje til at islam skal endres til det beste for sine folkegrupper.

Muslimene tar avstand fra vår kultur og prøver å tvinge sin egen på oss. Det er noe vi må kjempe imot. Dette er ikke bare vår plikt overfor vår kultur. Men også for våre prinsipper, verdier og som en egenart som sivilisasjon.

Hva kan vi gjøre for å motvirke denne påvirkningen vi er blitt utsatt for? Skal vi prøve å påvirke våre politikere til å se sandheten? skal vi møte opp og demonstrere og vise vår motvilje til den retningen vårt land er i ferd med å ta?

En ting kan vi sikkert være enig i at retningen vi ferdes på nå ikke er den rette for vår fremtidige sikkerhet.

Den størst skremselen jeg ser. er hva våre barn og barnebarn vil oppleve hvis islam får ordentlig fotfeste i landet og ikke minst når muslimer kommer inn i politikken for fult med sine krav og endringer og sitter der med flertall for sitt syn- Det er demokratiets største svakhet for oss som har helt andre tanker om levesett og kultur. Islam tar over landet med demokratiske virkemidler. Så enkelt gjør islam det.  

Da blir landet vårt kastet ut i en forferdelig tid hvor vi må slåss for vår egen eksistens som nasjon, bygget på helt andre verdier en islam. Historien gjentar seg! Vi har måtte slås for friheten tidligere!  Er vi rasister? Nei! Vi elsker menneskeheten, men forakter Islam og det den står for                         

Noe til ettertanke!!

Europas undergang – tallenes tale KRONIKK 22.01.2015

 

Denne bør leses, meget opplysende kronikk. Jeg har tillatt meg å” oversette” årets mest leste kronikk i Danmark ….

Europa går under for øynene av oss, blir Bent Jensen belært om av en kulturhistoriker i en samtale som han gjengir i denne kronikk. Konklusjonen er at det er velgerne som har lagt grunnlaget for denne katastrofe.

 

BENT JENSEN, PROFESSOR, DR. PHIL., FRØRUP

» Vi lever i de siste tider, «sier min venn kulturhistorikeren. » Jeg mener det alvorlig, Europas dager er talte. Jeg er glad for at jeg ikke selv kommer til å oppleve finalen, de siste krampetrekninger, før det er forbi. Det blir ikke noe hyggelig syn. Min kone og jeg forbereder våre barn til å emigrere «.

» Er du blitt vanvittig? «svarer jeg. » Det går da fint! Europeerne har aldri hatt det så godt. Vi har en velstand og en frihet, som historisk er enestående «.

» Det er riktig, «medgir kulturhistorikeren. » Våre foreldre og besteforeldre og tallrike generasjoner før dem skapte disse enestående frie, velordnede og velstående samfunn. Men din og min generasjon har satt alt over styr. Og skaden, vi har forvoldt, er irreversibel, som samfunnsforskerne sier. Vi har passert det punkt, hvor avviklingen av Europas nasjoner kunne vendes. Nå kan vi bare beskrive og forsøke å forklare, hvordan og hvorfor bare én generasjon av europeere bar seg ad med at ødelegge 1.000 års kultur. «

» Det er noe hysterisk sludder, du … «

» Gi meg lov til å forklare, «avbryter min venn,» hvorfor det Europa, som du og jeg vokste opp i, snart vil være forsvunnet og erstattet av noe helt annet, som ingen europeere for bare en generasjon siden kunne forestille seg. Et Europa, som ikke lengre vil være gjenkjennelig, et Europa, som ikke er Europa. «

» Den helt basale faktor er demografien. Europeerne gidder ikke mere å reprodusere seg selv. Det fødes derfor alt for få europeiske barn, og de europeiske befolkninger skrumper. Europeerne har mistet det mest fundamentale overlevelsesinstinkt. Det er et historisk enestående fenomen. En firedel av tyske kvinner – i de store byer en tredjedel – vil ikke ha barn. Tysklands flere millioner tyrkere vil derimot være mere enn fordoblet i 2020. Ifølge FN- og EU-prognoser vil Tysklands nåværende befolkning på godt 80 millioner skrumpe til kun godt 60 millioner i 2050, og herav vil tyrkerne og andre muslimer utgjøre en stadig stigende andel, inntil de utgjør flertallet før århundreskiftet. Italia vil skrumpe med 20 millioner til 37 millioner og Spania med 10 millioner til kun 28 millioner. I de østeuropeiske land inklusive Russland og Ukraina ser det enda verre ut.

 

Den andre vesentlige faktor er innvandringen. Europeiske land har i historiens løp mottatt og på kort tid integrert innvandrere fra andre europeiske land: tyskere, svensker, jøder og hugenotter er innvandret til Danmark og har vært en gevinst for landet. Men vår tids innvandrere fra islamske land er av et helt annerledes omfang, og de vil ikke integreres. De tar deres religion med fra Midtøsten, Nord-Afrika og Pakistan for at kunne leve isolert i egne gettoer, så de ikke påvirkes av vertslandenes kultur. Og deres tall vokser eksplosivt, fordi de får langt flere barn enn europeerne. I Frankrike med seks millioner muslimer og i Nederland er den muslimske befolkning mer enn fordoblet siden 1980. Er du klar over, at mange tyske byer har en muslimsk befolkning på 30-35 prosent.? Det samme gjelder engelske og franske byer. I Tyskland var der i 1960 under 7.000 muslimer, i dag er der fire millioner! En lang rekke tyske byer vil få muslimsk flertall innenfor en overskuelig periode. 160.000 høytutdannede tyskere forlater hvert år landet. I Bruxelles og mange andre europeiske byer er over halvdelen av nyfødte barn for lengst muslimske. I Birmingham er der flere moskéer enn kirker.

De europeiske velferdsstaters ødeleggelse blir det uunngåelige resultat. De virker naturligvis som en magnet på de millioner av mennesker i Midtøsten, Nord-Afrika og andre steder. Man har rett til bolig, gratis barnehave, legehjelp, undervisning og utdannelse. For nylig kunne man på tv stifte bekjentskap med en palestinsk kvinne med syv barn, som har boet i 21 år i Danmark uten å ha lært å lese og skrive – og formentlig uten noensinne å ha arbeidet.

 

De utgjør en enorm byrde og legger beslag på en uforholdsmessig stor del av de sosiale budsjetter. Vi vet fra Nasjonalbankens beregninger, at kun de innvandrere er en økonomisk nettogevinst, som har en utdannelse når de ankommer; som er i beskjeftigelse fra dag én; og som forlater landet igjen, når de ikke lengre arbeider. I stedet mottar Europa millioner av mennesker uten utdannelse. Mange av deres barn får heller ikke en utdannelse. Det går ut over dem som ved hardt arbeid har bygget opp landet og finansiert overflødighetshornet av velferdsgoder. Husker du, at det ikke lengre var råd til, at de gamle i Esbjerg kunne få en festlig juleaften på pleiehjemmet?

Og vi står kun ved begynnelsen. I kraft av de voldsomme forskyvninger som også fremover vil skje i befolkningssammensetningen med færre og færre europeere og flere og flere muslimske innvandrere og etterkommere, vil de europeiske lands økonomier skrumpe. Der blir et mindre bruttonasjonalprodukt pr. innbygger. Andelen av produktive og innovative mennesker vil falle, mens andelen av lav- eller minusproduktive vil stige kraftig. Samtidig vil utgifter til sosiale foranstaltninger, til politi, rettsvesen og kriminalomsorg fortsatt vokse. Skatter og avgifter på de produktive må heves for å finansiere denne de facto destruksjon av de europeiske velferdsstater.

En tredje avgjørende faktor er demokratiet eller rettere den demokratiske rettsstat, som europeerne med rette er stolte av. Den gir borgerne en frihet og en rettssikkerhet, som ikke kjennes i de rettsløse land, hvor innvandrerne og deres etterkommere kommer fra. Her er politistat med klanvelde, korrupsjon og undertrykkelse. Demokratiet er en fin styreform, og rettsstaten et uvurderlig gode, men dens institusjoner er skapt av og for demokratiske og lovlydige europeiske borgere. Rettsstaten kommer til kort over for de enorme og voksende utfordringer over en bred front, Europa står midt i som følge av den islamske masseinnvandring.

En fjerde faktor er det nett av lover, direktiver og internasjonale konvensjoner, som europeiske politikere har spunnet deres stater inn i, og som nå forhindrer dem i at gripe inn over for selv helt åpenlyse kriminelle handlinger. Eller sånn sier de europeiske politikere i det minste selv. Det kan jo også være, at de bare bruker konvensjonene som en unnskyldning for ikke å foreta seg noe som nytter. Tilsynelatende er det ikke engang mulig for europeiske stater å forhindre illegal innvandring. Det er likeledes ifølge politikerne heller ikke mulig å utvise sterkt kriminelle personer som ikke har dansk statsborgerskap. Selv terrorister og personer, der er ettersøkt for mord, blir beskyttet av konvensjonene. Personer som går i krig mot danske soldater, må ikke røres.

Nå og da foretar politikerne kosmetiske endringer, men blir så omgående av eksperter og medier utsatt for en trommeild av beskyldninger for å savne anstendighet, medmenneskelighet og nestekjærlighet. Den tid er jo også for lengst inntruffet, hvor de islamske innvandrere kan være avgjørende for utfallet av et valg til de europeiske lands parlamenter. For nylig iscenesatte politikerne seg selv i en patetisk marsj mot terror, hvor representanter for muslimske terrorregimer deltok – en både kvalmende og gratis gestus. For politikerne ønsker jo ikke at gjøre noe seriøst med de trusler, som de kunne avverge, hvis de bare ville.

Mediene er et fjerde problem. Især de elektroniske såkalte Public service-tv-kanaler har utviklet seg til en slags politiske partier som ganske visst er uten noe folkelig mandat, men som i egen selvforståelse har rett til å sette den politiske dagsorden og bestemme, hva som skal, og hva som ikke må diskuteres. Og da alle undersøkelser entydig viser, at disse medier beherskes av venstreorienterte, skaper de en permanent forvridning av den offentlige debatt om alvorlige samfunnsanliggender, herunder Europas undergang.

Man sier at folk har de politikere, de fortjener. Det er under alle omstendigheter velgerne som ved valg etter valg stemmer på de politikere som ved deres lettsindige politikk har lagt grunnen til den kommende katastrofe, og som reelt ikke ønsker å gjøre noe for å avverge katastrofen.

Derfor går Europa under for øynene våre.

Litteratur: Walter Laqueur: The Last Days of Europe (2007), Heinz Buschkowsky: Die andere Gesellschaft (2014), Camre, Mogens, Ole Hasselbalch og Lars Hedegaard: Der var et yndigt land (2014)