23. jan, 2016

I Sverige voldtaes nå i snitt 16 jenter per dag: Det største svik i vår historie foregår akkurat nå.

I Sverige ble 5 879 voldtekter anmeldt i løpet av 2009.  I følge svensk kriminalitetsforebyggende råds (BRÅ) undersøkelser anmeldes 5 – 10 % av voldtektene.  Vårt naboland opplever altså i overkant av 58 000 voldtekter i året.  I klartekst betyr det at over 60 % av det som i dag er Sveriges unge jenter kommer til å bli voldtatt i løpet av sitt liv.  10 % kommer til å bli gjengvoldtatt.  Vårt naboland er i ferd med å gå inn i en tilstand av ”folkevoldtekt.”  Til sammenligning kan nevnes at det i Danmark i 2009 var 431 anmeldte voldtekter.

Første reaksjon for den som leser dette vil sannsynligvis være mistro.  ”Dette kan ikke stemme.”  ”Dette må være løgn.”  Men tallene kan kontrolleres både på svensk statistisk sentralbyrå`s sider og på www.bra.se .   Men lettere tilgjengelig er det her;  http://affes.wordpress.com    Ved å google befolkningspyramid+Sverige vil man også se at årskullene som nå går inn i en alder der de står i fare for å bli voldtatt er på ca 50 000 svenske jenter pr år.

https://sites.google.com/site/terrorisverige/nyheter/12