Sitter du på en historie som du ønsker å dele ? mail: Leder@samfunnsspeilet.org

21. sep, 2016

Ja, etter definisjonen til Kong Harald her forleden, så kan en jo nesten få seg til å tro at han mente at et hvert menneske i verden som tar seg inn i landet vårt, de er nordmenn… Men kanskje er det på tide å si det like ut, at jeg er ganske så sikker på at de fleste etniske nordmenn, ikke føler noe fellesskap med innvandrede muslimer. Jo, de kan få samme pass – men vi blir ALDRI det samme folket. Til det er våre verdier og kultur alt for forskjellig. Og jeg tror denne følelsen er ganske universell og gjelder like mye begge veier. Dette er det store problemet! Dessverre har jeg heller ingen realistisk tro at vi kan leve i fred og kan ha en vellykket integrering over tid. Kongen kan tale så mange ganger han vil. Nei, vi kan aldri bli det samme folket som skal forsvare dette landet. Og der vi skal ha de samme tanker og verdier om hva et fedreland er.

 Jeg tror ikke Kong Harald aner rekkevidden av hans omfavnelse av islam. Jeg tror heller ikke han skjønner hvilken farsott som har rammet landet vårt og hele den vestlige verdens sivilisasjon. Kongen burde heller tatt seg tid til å sette seg inn i hva denne ismen egentlig representerer. En isme som i sin mest primitive form ikke respekterer andre religioner og andre kulturer. Nei, de respekterer heller ikke den moderne sivilisasjon, der de foretrekker å stille klokka 1500 år tilbake.

 Derfor burde Kong Harald holde seg langt unna politikk! Han skulle heller tie om politiske spørsmål, lik sin far, Kong Olav V. Han var en klok mann og forsto selvsagt at politikk er et tabubelagt tema for en konge. Og det av den enkle grunn at politikk er splittende for befolkningen. En konge burde vite at folk har forskjellige meninger om dagens politiske spørsmål. Derfor er det å ta standpunkt for det ene eller det andre, noe en konge ALDRI burde gjøre! Der han ikke minst burde følge Grunnloven i tykt og tynt.

Ankenes, 06.09.2016.  AMUND GARFORS

 

23. jan, 2016

I Sverige ble 5 879 voldtekter anmeldt i løpet av 2009.  I følge svensk kriminalitetsforebyggende råds (BRÅ) undersøkelser anmeldes 5 – 10 % av voldtektene.  Vårt naboland opplever altså i overkant av 58 000 voldtekter i året.  I klartekst betyr det at over 60 % av det som i dag er Sveriges unge jenter kommer til å bli voldtatt i løpet av sitt liv.  10 % kommer til å bli gjengvoldtatt.  Vårt naboland er i ferd med å gå inn i en tilstand av ”folkevoldtekt.”  Til sammenligning kan nevnes at det i Danmark i 2009 var 431 anmeldte voldtekter.

Første reaksjon for den som leser dette vil sannsynligvis være mistro.  ”Dette kan ikke stemme.”  ”Dette må være løgn.”  Men tallene kan kontrolleres både på svensk statistisk sentralbyrå`s sider og på www.bra.se .   Men lettere tilgjengelig er det her;  http://affes.wordpress.com    Ved å google befolkningspyramid+Sverige vil man også se at årskullene som nå går inn i en alder der de står i fare for å bli voldtatt er på ca 50 000 svenske jenter pr år.

https://sites.google.com/site/terrorisverige/nyheter/12

17. jan, 2016

 

Muslim innvandrere er ansvarlig for nesten alle voldtekter av hvite norsk kvinner og rundt 95 % av voldtekter av vesteuropeiske kvinner. Man må bare ta innover seg at situasjonen er å anse som kritisk og at vi er modig nok til å anerkjenne at mange av gjerningsmennene kommer fra kulturer med en forkastelig holdning til kvinner.

https://www.facebook.com/rondwyersettingtherecordstraight/videos/855172781277404/

16. jan, 2016

Kom over dette innlegget i en Fb-gruppe, og må si at jeg forstår folk som skriver et så sterkt innlegg. Når man ser hvordan div.flyktninger oppfører seg når dem er kommet til et trykt land som Norge er.

JEG SITTER MED GRÅTEN I HALSEN OG TÅRENE MINE RENNER og ser på tv - bilkollonnene til en utsultet syrisk befolkning komme frem og at disse stakkars menneskene nå endelig får mat, og når jeg ser de mest rammede menneskene ligge som levende skjeletter for å dø!!! De har levd i månedsvis på vann og pepper, og noen grønne blader de har kokt, jeg ser jeg kontrasten til dere syrere på Forus, velfødde, velkledde, med siste nyttav mobiltelefoner, sterkt previligerte og som har fått den beste behandlingen Når jeg ser dere med den frekkhet og stå foran kamera og skrike over hvor forderdelig de er blitt behandlet her i landet. Tatt imot av mennesker som har jobbet og slitt døgnet rundt for at dere skal ha det bra!!!

Er det ikke ett eneste menneske her i landet som har den smule anstendighet at de kan ta med noen bilder fra hjemlandet deres og vise hvilken nød de har der nede, den virkelige nøden og hvor prevligert dere er som har kommet til Norge, kan spise seg mette hver dag, får all den hjelp vi kan gi dere og der dere møter hjertelag.

Skam dere Syrere, pakk snippesken og dra til helvete ut av landet vårt, dere fortjener ikke fnugg av sympati eller hjelp - dere svindler oss på høylys dag og viser en misnøye som er skamfull. Mens tårene mine renner, så er jeg nå rasende!!

Utakknemmelige pakk - UUUUUUUT!

Har med vilje unlatt å henvise til skribents opphav. kilde vern!