Sovende nasjons patrioter!!

Organisasjonen «Venner av Norge er vårt» består av patrioter, som er opptatt av at vårt fedreland skal bestå som en selvstendig nasjon og utvikle seg videre i den rette og samme ånden som våre forfedre la grunnsteinen til.

En moderne demokratisk nasjon behøver patrioter som vet at en levende nasjon tilhører dem som har skapt den og de som effektivt deltar i å utvikle den. En kan ikke ta troen på egne verdier fra befolkningen og pakke inn enhver kritikk mot utviklingen i moraliserende henvisninger til menneskesynet.

Patriotismen regnes ikke som en nasjonalromantisk retning selv om man hyller norske grunnsymboler som bonden og de norske fjellene.

Patriotisme er følelsen av kjærlighet, tilknytning og forpliktelse til ens eget fedreland. Den kan være både kulturelt, etnisk eller politisk betinget.

Nasjonalisme er en politisk ideologi som sier at hvert folk skal ha selvbestemmelse i sin egen stat. Det faktum at de fleste av Europas statsgrenser i relativt stor grad også gjenspeiler befolkningens etnisitet, viser at nasjonalistisk ideologi har hatt så stor gjennomslagskraft at de fleste tar dens verdisyn nærmest for gitt, og det er faren med å være for innaktiv og la andre krefter få trå til.

De krefter som har tatt over politikken og mediemakten i vest vil oppløse tradisjoner og normer, og skape en verden som preges av globalistiske identitetsløse forbrukere.

Det hevdes ofte at nasjonalistisk ideologi er en forutsetning for utvikling av moderne demokratier. Dersom innbyggerne ikke knytter sin identitet til sin stat, er det vanskelig å mobilisere dem til handlinger til fordel for staten.

Nasjonalromantikken knyttes først og fremst til bevisstheten og orienteringen om folkekultur.

Det er bare trygge og fornøyde borgere som finner gode løsninger. Når en nasjon har et fungerende og demokratisk statsapparat i bunn, er det mer å hente fra befolkningen. Et åpent samfunn, med en god, intelligent dialog oss imellom, fremmer de beste løsningene for fremtiden.

Så jeg oppfordrer folk som titter innom denne bloggen og som sitter med samme grunnsyn til å melde seg inn i organisasjonen enten som passiv eller aktiv deltaker, vi trenger sunne patrioter i Norge for å kunne bevare vår identitet som et eget folkeslag.